RSS Facebook

Novinky 

Ještěd f Kleci #20

18. 06. 2018 | Na Fakultě umění a architektury TU v Liberci se od 18. do 21. června uskuteční studentská soutěž Ještěd f Kleci. Jubilejní 20. zakončení semestru zahájí v pondělí 18. 6. prof. Jiří Suchomel přednáškou o začátcích fakulty (17:00 v učebně F12), následně proběhne vernisáž studentských prací v ateliéru Karla Hubáčka (18:00). V úterý 19. 6. proběhne pásmo přednášek. Na téma "Co všechno můžeš dělat, když vystuduješ FUA" pohovoří mj. šéfredaktor ERA21 a zakladatel tohoto webu Filip Landa (14:00 v učebně F12). Ve středu 20.6. se budou konat dva workshopy: fotografický pod vedením Jiřího Vágnera a architektonický workshop pod vedením Štěpána Matouška a Šimona Dočekala. Ve čtvrtek 21. 6. porota ve složení Jitka Pucandlová, Adam Gebrian, Jan Hora, Pavel Mrkus a Michaela Hečková vybere nejlepší semestrální projekt, který získá Ještěda f Kleci. Ateliér Karla Hubáčka s vystavenými projekty bude otevřen od 18:00, vyhlášení vítězů proběhne ve 21:00.

Přednáška Petera Gera a Christopha Braumanna na půdě TUL

20. 04. 2018 | Christoph Braumann a Peter Gero jsou dva zahraniční členové obnovené Rady architektů v Liberci. Jaké mají názory a zkušenosti? Co je jejich úkolem ve městě a jak k němu přistupují? Přijďte na veřejnou přednášku Rady architektů, která se bude konat 23. dubna 2018 od 18 hodin na půdě Technické univerzity v Liberci, budova G, sál 112.

Dalšími přednášejícími budou: Josef Smutný, Martin Kloda, Jakub Cígler, Jana Medlíková a Petr Kincl.

Přednášky doplní také krátká diskuze.

Na přednášku vás srdečně zvou primátor města Liberec Tibor Batthyány a rektor Techincké univerzity v Liberci doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

Liberec obnovil tradici Rady architektů

23. 01. 2018 | Členy nové Rady jsou pražští architekti Josef Smutný, Martin Kloda a Jakub Cigler, liberecká architektka Jana Medlíková, architekt statutárního města Liberec Petr Kincl a zahraniční architekti Peter Gero (Hamburk) a Christoph Braumann (Salzburg).

Diskuze 

Městský architekt

23. 01. 2018 | Jste spokojeni s podobou Odboru hlavního architekta města Liberec a se složením tzv. Rady architektů? Nebo by měl mít Liberec pravý útvar městského architekta s náležitými kompetencemi? Diskutujte o tomto žhavém tématu zde.

Rubriky 

Od mlýnů k továrnám. Výrobní stavby na Frýdlantsku

ilustrace serialu

Publikace je výsledkem několikaletého výzkumu v archivech a v terénu. Vůbec poprvé přináší a vyhodnocuje řadu informací, týkající se předprůmyslové a průmyslové výroby na Frýdlantsku. Věnuje se nejen výrobním stavbám – mlýnům, pilám, cihelnám nebo textilkám, ale také vývoji osídlení, proměnám krajiny a hospodářským vztahům. Zvláštní pozornost věnuje konceptu protoindustrializace a jeho použitelnosti na frýdlantské panství.

Studie 

Příběh paneláku v Libereckém kraji

ilustrace studie

Od 22. června do 19. září 2017 se v Liberci představuje exteriérová výstava Příběh paneláku v Libereckém kraji, která přibližuje historii a současnost vybraných panelových sídlišť v Liberci (Králův Háj, Ruprechtice, soubor při ulicích Aloisina výšina a Franklinova) a v Jablonci nad Nisou (Mšeno). Výběr doplňuje jeden obytný solitér (liberecký „Wolkerák“). Tato výstava, volně přístupná široké veřejnosti na Soukenném náměstí, je třináctou výstavou z putovního cyklu věnovaného vybraným panelovým sídlištím v jednotlivých krajích České republiky.