RSS Facebook

Novinky 

Den architektury 2017

11. 09. 2017 | Srdečně zveme na komentovanou procházku v rámci Dne architektury, který celostátně zaštiťuje spolek KRUH. Letos si prohlédneme Kristiánov, který představuje unikátní a raný příklad zahradního města. Čtvrť v sobě zároveň nese výrazné stopy průmyslového vzestupu Liberce během 19. století, stejně jako nevratných demoličních zásahů 20. století. Procházku pořádá tým projektu Liberec:Reichenberg, sraz je v sobotu 30. 9. ve 14.00 v parku na náměstí Českých bratří.

Dovolujeme si upozornit i na program DA ve Vratislavicích - více na webu Dne architektury.

Z Králova Háje na Aloisinu výšinu

04. 09. 2017 | Srdečně zveme na procházku po sídlišti Králův Háj. Komentovaná procházka přiblíží příběh dvou libereckých sídlišť, který odkrývá výraznou proměnu bytové výstavby 60. a 70. let. Od starší zděné generace bytových domů, připomínajících ještě duch socialistického realismu, se budeme volným krokem přesouvat k panelovým experimentům modernismu. Komu všemu za svou kvalitu vděčí ojedinělé soubory na Králově Háji a v ulicích Franklinova a Aloisina výšina? Architektům, progresivní technologii, bytovému družstvu Sever, či příznivé době?

Sraz: pondělí 11. 9. v 17 hodin před budovou školy na sídlišti Králův Háj (Střední škola gastronomie a služeb, Dvorská 29, Liberec), provázet bude Eva Novotná

Výstava Příběh paneláku v Libereckém kraji

22. 06. 2017 | Od 22. června do 19. září 2017 se v Liberci představí exteriérová výstava Příběh paneláku v Libereckém kraji, která přiblíží historii a současnost vybraných panelových sídlišť v Liberci (Králův Háj, Ruprechtice, soubor při ulicích Aloisina výšina a Franklinova) a v Jablonci nad Nisou (Mšeno). Výběr doplňuje jeden obytný solitér (liberecký „Wolkerák“). Tato výstava, volně přístupná široké veřejnosti na Soukenném náměstí, je třináctou výstavou z putovního cyklu věnovaného vybraným panelovým sídlištím v jednotlivých krajích České republiky. Takže neváhejte a navštivte :-)

Diskuze 

Budoucnost Krajské nemocnice v Liberci

07. 04. 2015 | V souvislosti s neuspokojivým současným stavem krajské nemocnice se stává stále aktuálnějším požadavek modernizace tohoto klíčového zdravotnického zařízení. To, že stávající situace není z dlouhodobého hlediska ideální, je zřejmé na první pohled. Proto se objevily návrhy na přestěhování nemocnice na volné pozemky v Ostašově, či na využití prostoru někdejší Textilany. Aktuální záměr však počítá s modernizací stávajícího areálu, který je sice dobře dostupný, ale je mnohem více limitován svými prostorovými možnostmi. Svou vizi představil doc. Ing. arch. Antonín Novák v tzv. Malém generelu KNL, který má charakter hmotové studie, ověřující prostorové možnosti areálu. Toto řešení se neobjede bez diskutabilních demolic a dalších zásahů do stávající architektonické struktury (viz článek ZDE). Na podzim r. 2016 byla na území vypsána architektonická soutěž a v květnu 2017 zveřejněny její výsledky. Vítězem se stal návrh Jiřího Bučka a SIALu. Co si myslíte o budoucnosti nemocnice vy?

Rubriky 

Robert Hemmrich, architekt Jablonce nad Nisou

ilustrace serialu

Jedním z nejvýznamnějších představitelů tradicionalistického, regionálně orientovaného proudu moderní architektury v Sudetech byl jablonecký rodák Robert Hemmrich. Z velkého počtu jeho realizací jich nejvíce nalezneme v rodném městě a jeho širším okolí. Hlavní období jeho tvorby můžeme vymezit léty 1900 – 1930. První realizované stavby se nesou ještě v duchu florální secese, ale pro Hemmricha se stává typickou především secese geometrická, plynule přecházející do rané moderny. Ve 20. letech s oblibou používá tvarosloví barokizující a antikizující moderny, později často uplatňuje art decový ornament. Hemmrichova tvorba vrcholí monumentální neoklasicistní kompozicí továrny Schowanek v Jiřetíně pod Bukovou (dnes Detoa), u které je patrný jistý puristický nádech. Přestože měnil svůj výrazový rejstřík podle dobových trendů, jeho dílo je při bližším pohledu vysoce kontinuální a v hloubi vždy tradiční, stojící v jasné opozici k funkcionalismu a mezinárodnímu slohu. To jej spojuje s dalšími významnými německými architekty v severních Čechách, jako jsou vrstevníci Josef Zasche, liberecký Max Kühn či Rudolf Bitzan. Ti se nebránili moderním stavebním technologiím, ba právě naopak, ovšem trvali na ponechání dekoru, nadále využívali tektonických prostředků klasické architektury a také se obraceli k regionální stavební tradici, jejíž prvky rádi citovali.

Studie 

Příběh paneláku v Libereckém kraji

ilustrace studie

Od 22. června do 19. září 2017 se v Liberci představuje exteriérová výstava Příběh paneláku v Libereckém kraji, která přibližuje historii a současnost vybraných panelových sídlišť v Liberci (Králův Háj, Ruprechtice, soubor při ulicích Aloisina výšina a Franklinova) a v Jablonci nad Nisou (Mšeno). Výběr doplňuje jeden obytný solitér (liberecký „Wolkerák“). Tato výstava, volně přístupná široké veřejnosti na Soukenném náměstí, je třináctou výstavou z putovního cyklu věnovaného vybraným panelovým sídlištím v jednotlivých krajích České republiky.