RSS Facebook

Novinky 

Jaký bude osud Kristianovy ulice?

18. 05. 2016 | Dojde skutečně k bezprecedentní demolici velké části městské památkové zóny v Liberci? Zůstane ještě střed města dokladem historického vývoje Liberce? Nebylo už dost demolic? Náš web podporuje stanovisko NPÚ!

Architekti kritizují plány na autobusové nádraží

17. 05. 2016 | Na Idnes.cz se objevil článek o kritice, která se snáší nad budoucí podobou autobusového nádraží, respektive nad způsobem zadání celého projektu. "Náměstek primátora Liberce Jan Korytář ale tvrdí, že magistrát chce na projektech s architekty spolupracovat a jít tak jinou cestou než předchozí vlády města." Souhlas, ale kdo si přečte článek až do konce, najde kouzelnou formulku: "město teď vypíše výběrové řízení na projektanta", čili v překladu: žádný kloudný architekt se o tom ani nedozví, nebude se vybírat podle uskutečněné ideové soutěže o nejlepší řešení, ale kritériem bude pouze kolonka z tabulky krycího listu s nejnižší cenou za projekční práce... nebo ne?!

Modrý bod

06. 04. 2016 | Dnešní aktualizace se nese ve znamení industriální architektury a věnuje se někdejší přádelně firmy Johann Liebieg & Co., tzv. Blaupunktu. Ta jako jediná přestála plošnou demolici areálu a od té doby tiše chátrá....

Diskuze 

Budoucnost Krajské nemocnice v Liberci

07. 04. 2015 | V souvislosti s neuspokojivým současným stavem krajské nemocnice se stává stále aktuálnějším požadavek modernizace tohoto klíčového zdravotnického zařízení. To, že stávající situace není z dlouhodobého hlediska ideální, je zřejmé na první pohled. Proto se objevily návrhy na přestěhování nemocnice na volné pozemky v Ostašově, či na využití prostoru někdejší Textilany. Aktuální záměr však počítá s modernizací stávajícího areálu, který je sice dobře dostupný, ale je mnohem více limitován svými prostorovými možnostmi. Svou vizi představil doc. Ing. arch. Antonín Novák v tzv. Malém generelu KNL, který má charakter hmotové studie, ověřující prostorové možnosti areálu. Toto řešení se neobjede bez diskutabilních demolic a dalších zásahů do stávající architektonické struktury (viz článek ZDE). Co si myslíte o budoucnosti nemocnice vy?

Rubriky 

Držte si klobouky, bude se bourat?!

ilustrace serialu

Přibližně rok po té, co byl veřejnosti představen Malý generel modernizace Krajské nemocnice Liberec, začínají pomalu ale jistě tát první ledy. Analýzu generelu a možného dopadu jeho realizace na prostředí libereckého centra předkládá ve svém článku Jaroslav Zeman. Při bližším seznámení s daným projektem je na první pohled zřejmé, že adjektivum “malý” odpovídá drobnému měřítku pouze na papíře, neboť ve skutečnosti se jedná o kompletní odstranění současné zástavby rozsáhlého nemocničního areálu a jeho náhradu novostavbami moderních, stavebně propojených pavilonů.

Studie 

Přelet nad hypermarketovým hnízdem

ilustrace studie

Řada západoevropských metropolí se již poučila a ve snaze minimalizovat negativní dopady hypermarketů sestavuje podrobné plány, kolik nových obchodů si město může dovolit a za jakých podmínek. V Česku naproti tomu snahy o usměrňování obřích prodejen zatím odmítáme, nejčastěji s poukazem na všeřešící volnou ruku trhu. Hypermarketové řetězce mají také obrovskou ekonomickou moc a z ní vyplývající moc politickou. Dalším faktorem, který jim pomáhá při vítězném tažení našimi městy, bývá nízký zájem občanů o dění ve své obci. Ale i tehdy, když občané vyjádří svůj nesouhlas, prosazují zástupci obcí zájmy řetězců bez ohledu na veřejné mínění a někdy i bez ohledu na zákony. Dokládají to případy popsané v této publikaci, které bohužel nejsou ojedinělé.