RSS Facebook

Karta stavby 

Montovaný dřevěný dům firmy August Möller´s Söhne

 
Liberec - Kristiánov
Autor:
Robert Hemmrich
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1906 - 1906
Sloh:
Secese
O stavbě

Jak bylo pro tehdejší výstavy obvyklé, sloužily rovněž jako platforma k představení nejnovějších obytných a stavebních trendů. Ani liberecká výstava v tomto ohledu nebyla výjimkou a poměrně zevrubně se zde prezentovala problematika prefabrikovaných „katalogových“ dřevostaveb, které se později staly výrazným fenoménem severních Čech v oblasti individuálního bydlení, a to zejména v meziválečném období. Montované dřevostavby si získaly značnou popularitu, neboť znamenaly rychlé, levné a efektivní stavění z průmyslově vyráběných dílců v případě přírodních katastrof či válek, přičemž jejich výhodou byla především značná variabilita, se kterou mohly být přizpůsobeny požadavkům klienta. Vrcholem byl v tomto ohledu bezpochyby montovaný rodinný dům dřevařské firmy August Möller´s Söhne z Rýnovic, postavený na základě projektu jabloneckého architekta Roberta Hemmricha. „Moderní dům v příjemných, harmonických formách švédsko-norského stylu “ reflektoval požadavky na levné a zdravé bydlení, čemuž odpovídalo také dispoziční řešení ovlivněné anglickým halovým domem, kdy se do haly vstupovalo skrz kryté zádveří a kolem ní byly vějířovitě poskládány jednotlivé obytné prostory. Po schodišti osvětleném velkým půlkruhovým oknem se pak stoupalo do privátní části domu s ložnicí, dětským pokojem a koupelnou. Kromě toho dům současně sloužil k prezentaci impregnace dřeva systémem Wolmann, pro který měla firma exkluzivní zastoupení v Čechách. Ve svém architektonickém řešení se dům vyznačoval typicky hemmrichovských pojetím. Příznačnými prvky jsou hravá skladba hmot, mělce vystupující arkýře, charakteristicky dělené okenní výplně a oplechované střešní rondely, pavilony a nárožní kupole spolu s tvůrčí reflexí lokálních stavebních tradic v tomto případě místní lidové architektury. Po skončení výstavy byl dům rozmontován, prodán a postaven znovu v Jabloneckých Pasekách. Představuje tak jednu ze 5 staveb, které se z výstavy dochovaly. V roce 1928 pak prošel dílčími úpravami, které ovšem prakticky nepoznamenaly jeho vzhled, opět na základě projektu Roberta Hemmricha.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Magistrát města Jablonec nad Nisou, archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 151
SOkA Liberec, AM Liberce IV. Gd, Deutschböhmische Ausstellung, nezpracovaná část fondu.
ERHARD, Arnold (Hrsg.). Deutschböhmische Ausstellung.. Reichenberg: Erhard Arnold, 1906, s. 274.
STRNAD, Jan, FREIWILLIG, Petr. Josef Zasche (1871–1957), Robert Hemmrich (1871–1946). 140. výročí narození jabloneckých architektů, spolutvůrců panoramatu Jablonce nad Nisou. Výstava konaná 15. září – 21. října 2011 v Městské galerii MY v Jablonci nad Nisou.
ZEMAN, Jaroslav. Radostná přehlídka německé práce a německého ducha – Architektura na Výstavě českých Němců v Liberci 1906. In HABÁNOVÁ, Anna, ed. 1906: německočeská výstava Liberec = deutschböhmische Ausstellung Reichenberg. Liberec: Oblastní galerie, 2016, s. 100–135.

[IMG]

Dům po dokončení na liberecké výstavě

Soukromá sbírka

[IMG]

Půdorys

SOkA Liberec

[IMG]

Průčelí na projektu adaptace z roku 1928 s patrným vročení 1906 ve štítu

MMJ, ASÚ

[IMG]

Celkový pohled

Foto J. Zeman

[IMG]

Vstup

Foto J. Zeman