RSS Facebook

Diskuze 

[IMG]

Obecná diskuse - generátor témat

Založeno: 22. 09. 2021 | Počet příspěvků: 7 | V této obecné diskusi se můžete vyjádřit k čemukoliv co souvisí s architekturou v okrese Liberec. Pokud se některé z témat ukáže jako živé, bude zařazeno do zvláštní diskuse, která bude jen pro něj.

[IMG]

Městský architekt

Založeno: 23. 01. 2018 | Počet příspěvků: 16 | Jste spokojeni s podobou Odboru hlavního architekta města Liberec a se složením tzv. Rady architektů? Nebo by měl mít Liberec pravý útvar městského architekta s náležitými kompetencemi? Diskutujte o tomto žhavém tématu zde.

[IMG]

Budoucnost Krajské nemocnice v Liberci

Založeno: 07. 04. 2015 | Počet příspěvků: 1 | V souvislosti s neuspokojivým současným stavem krajské nemocnice se stává stále aktuálnějším požadavek modernizace tohoto klíčového zdravotnického zařízení. To, že stávající situace není z dlouhodobého hlediska ideální, je zřejmé na první pohled. Proto se objevily návrhy na přestěhování nemocnice na volné pozemky v Ostašově, či na využití prostoru někdejší Textilany. Aktuální záměr však počítá s modernizací stávajícího areálu, který je sice dobře dostupný, ale je mnohem více limitován svými prostorovými možnostmi. Svou vizi představil doc. Ing. arch. Antonín Novák v tzv. Malém generelu KNL, který má charakter hmotové studie, ověřující prostorové možnosti areálu. Toto řešení se neobjede bez diskutabilních demolic a dalších zásahů do stávající architektonické struktury (viz článek ZDE). Na podzim r. 2016 byla na území vypsána architektonická soutěž a v květnu 2017 zveřejněny její výsledky. Vítězem se stal návrh Jiřího Bučka a SIALu. Co si myslíte o budoucnosti nemocnice vy?

[IMG]

Co s vilou Johanna Liebiega mladšího?

Založeno: 03. 03. 2013 | Počet příspěvků: 20 | V současné době je dokončován projekt konverze budovy lázní na výstavní a kulturní centrum, které by měla využívat Oblastní galerie v Liberci. Zatím není jasné, co se stane s Liebiegovým palácem neboli vilou Johanna Liebiega mladšího. Bude na městu, jestli vilu prodá do soukromých rukou nebo zde otevře muzeum životního stylu anebo bude iniciován projekt, zajišťující kontinuitu zařízení s nabídkou umění a kultury. Zde můžete diskutovat své názory na konverzi lázní a nápady na nové využití vzácné památky Liebiegova paláce. Více podrobností v rubrice Liberecká současnost.

[IMG]

Přestavba libereckých náměstí

Založeno: 16. 11. 2012 | Počet příspěvků: 55 | Pojďme diskutovat o architektonické kvalitě rekonstruovaných libereckých náměstí, potažmo o tom, jak by měl vypadat veřejný prostor ve městě. Revitalizací prošlo v nedávné době Nerudovo náměstí podle návrhu arch. Borise Šonského a Soukenné náměstí podle návrhu arch. Radima Kousala. Investice do "rekultivace" Soukenného náměstí přišla město na 18 milionů korun. Jen pro připomínku: projekt na rekonstrukci tohoto významného městského prostoru jsme nedávno představili i v rámci rubriky studentských prací. Pro další inspiraci: nedávno jsme také publikovali dle našeho názoru zdařilou rekonstrukci náměstí ve Frýdlantu. Více o tom vypovídá i recenze Adama Gebriana v Lidových novinách. Podoba frýdlantského náměstí vzešla z architektonické soutěže. Podoba Soukenného náměstí z kontroverního výběrového řízení. V současné době se připravuje rekonstrukce Sokolovského náměstí podle návrhu arch. Borise Šonského a opět mezi lidmi budí vášně.

[IMG]

Zahrada libereckých vzpomínek

Založeno: 26. 11. 2011 | Počet příspěvků: 4 | Ve článku "Zahrada libereckých zapomínek aneb kdo neviděl, neuvěří" popsal Jaroslav Zeman své pocity z rozpačitého projektu za 5 milionů korun. Jak jste s realizací Zahrady libereckých vzpomínek spokojeni vy?

[IMG]

Nový územní plán Liberce

Založeno: 23. 09. 2011 | Počet příspěvků: 6 | Zde můžete veřejně vyjádřit svůj názor na nový územní plán. Skončila fáze přípravy a projednání konceptu, nyní budou zahájeny práce na tvorbě návrhu pokynů. Tyto pokyny budou předloženy zastupitelstvu města. Schválené pokyny budou předány projektantovi, který na jejich základě zpracuje návrh územního plánu. Kompletní informace o něm naleznete na speciálním webu http://novyup.liberec.cz/

[IMG]

Co si myslíte o projektu liberec-reichenberg.net?

Založeno: 21. 09. 2011 | Počet příspěvků: 21 | Spustili jsme nový web, který by měl podpořit vědomí o architektuře v Liberci a jeho okolí. Nehodláme se věnovat jen historickým stavbám, ale chceme vyvolat i diskuzi o vizi, jakým směrem by se mělo město formovat. Zde je prostor pro kritiku, pochvalu a podněty.