RSS Facebook

Studie 

[IMG]

Doteky moderny na periferii

27. 11. 2023 | Již před časem vydala Technická univerzita v Liberci česko-německou publikaci DOTEKY MODERNY NA PERIFERII / BERÜHRUNGEN DER MODERNE AN DER PERIPHERIE, na které jsme se podíleli.

Kniha je součástí pokračování výzkumu TOPOMOMO, jehož první část probíhala již před devíti lety. Projekt „TOPOMOMO – Experimentální území moderny“ se zabývá meziválečnou architekturou v česko-saském příhraničí. Jedná se o projekt spolupráce mezi Nadací Schminkeho dům (Stiftung Haus Schminke) ze saské Lobavy (Löbau) a Technickou univerzitou v Liberci. Knihu si můžete nyní v elektronické podobě přečíst i na našem webu.

[IMG]

Die Ökonomisierung des Raums

07. 03. 2022 | Představujeme čtenářům publikaci v němčině z pera kunsthistorika Richarda Němce Die Ökonomisierung des Raums o plánování a stavění ve střední a východní Evropě pod vládou národních socialistů v letech 1938 až 1945.

[IMG]

Příběh paneláku v Libereckém kraji

03. 07. 2017 | Od 22. června do 19. září 2017 se v Liberci představuje exteriérová výstava Příběh paneláku v Libereckém kraji, která přibližuje historii a současnost vybraných panelových sídlišť v Liberci (Králův Háj, Ruprechtice, soubor při ulicích Aloisina výšina a Franklinova) a v Jablonci nad Nisou (Mšeno). Výběr doplňuje jeden obytný solitér (liberecký „Wolkerák“). Tato výstava, volně přístupná široké veřejnosti na Soukenném náměstí, je třináctou výstavou z putovního cyklu věnovaného vybraným panelovým sídlištím v jednotlivých krajích České republiky.

[IMG]

Přelet nad hypermarketovým hnízdem

16. 02. 2016 | Řada západoevropských metropolí se již poučila a ve snaze minimalizovat negativní dopady hypermarketů sestavuje podrobné plány, kolik nových obchodů si město může dovolit a za jakých podmínek. V Česku naproti tomu snahy o usměrňování obřích prodejen zatím odmítáme, nejčastěji s poukazem na všeřešící volnou ruku trhu. Hypermarketové řetězce mají také obrovskou ekonomickou moc a z ní vyplývající moc politickou. Dalším faktorem, který jim pomáhá při vítězném tažení našimi městy, bývá nízký zájem občanů o dění ve své obci. Ale i tehdy, když občané vyjádří svůj nesouhlas, prosazují zástupci obcí zájmy řetězců bez ohledu na veřejné mínění a někdy i bez ohledu na zákony. Dokládají to případy popsané v této publikaci, které bohužel nejsou ojedinělé.

[IMG]

Liberecké vertikály

03. 08. 2015 | Výstava o nejznámějších výškových stavbách v Liberci /

1. 10 – 2. 11. 2014 /

Slavnostní vestibul Severočeského muzea v Liberci /

Výstava byla uspořádána v rámci projektu Topografie staveb moderní architektury (TOPOMOMO) financovaného z programu přeshraniční spolupráce Cíl3 Česko-Sasko pod vedením kooperačního partnera Technické univerzity v Liberci, za využití materiálů portálu Liberec:Reichenberg.net.

[IMG]

Malý generel KNL

06. 04. 2015 | V Liberci se pomalu a bez patřičného zájmu veřejnosti schyluje k obrovským investičním a stavebním akcím v areálu nemocnice. Rozvoj nemocnice je jistě potřebný a bez zásahů do stávající stavební struktury se neobejde. Otázkou však zůstává, nakolik razantní tyto zásahy musejí být. Jaroslav Zeman ve svém článku poukazuje na hodnotnou architekturu skrytou uvnitř stávajícího nemocničního areálu. Zde prinášíme objemovou studii architekta Antonína Nováka z renomovaného studia DRNH, aby se veřejnost mohla seznámit s náznaky možného vývoje zmíněné lokality.

[IMG]

Urbanistická studie TEXTILANA

12. 09. 2014 | V akademickém roce 2013/2014 vznikly na Fakultě umění a architektury TU v Liberci urbanistické studie rekultivace území Textilany, pod vedením doc. Jiřího Klokočky. Obsahem je výzkum možností a návrh prostorového a funkčního konceptu urbanizace terénu bývalé Textilany.

[IMG]

Průvodce kolébkou socialismu

30. 07. 2014 | Protože lze Liberec bez jakýchkoliv pochybností označit za "kolébku" dělnického hnutí na našem území, konala se v sobotu 14. 6. 2014 v prostorách Krajské vědecké knihovny kulturně vzdělávací akce "Společný odkaz Čechů a Němců v Liberci", jejíž součástí byla i komentovaná procházka městem. Ta se zaměřila zejména na památná místa i architektonické památky česko-německého dělnického a antifašistického hnutí. Jedním z výstupů vytvořených v rámci akce, na které spolupracoval i náš webový portál, je drobná publikace "PRŮVODCE KOLÉBKOU SOCIALISMU V ČECHÁCH", kterou si zájemci mohou přečíst v naší virtuální knihovně.

[IMG]

Jana Rotreklová: Revitalizace dolní části Nového města v Liberci

09. 05. 2014 | Už v polovině roku může začít výstavba několikapatrového bytového domu u proluky mezi Širokou a Papírovou ulicí. Tato neadekvátní výstavba je v poslední době hojně diskutována(např. ZDE). Odborníci se shodují, že na lokalitu by měla být v první řadě zpracována celková územní studie. Tomu dává za pravdu i stanovisko památkářů. Před časem jsme na našem webu představili diplomovou studii Jiřího Žida, ukazující, že s místem lze pracovat jinak a lépe. Podobný a uměřený přístup nyní přinášíme v další diplomové práci Jany Rotreklové z FA ČVUT v Praze.

[IMG]

Sympozium mladých architektů a výtvarných umělců 1966

04. 03. 2014 | V roce 1966 se v Liberci sešli odborníci z Československa, Velké Británie, Francie a Polska na Mezinárodním pracovním symposiu mladých architektů a výtvarných umělců o využití volného času mládeže. Jednotlivé tvůrčí týmy složené ze sociologů, výtvarných umělců, architektů ale i psychologů se pokoušeli najít novou vizi pro Liberec a ve svých projektech řešili urbanistický evergreen města, tzv. dolní centrum. Třebaže některé projekty byly skutečně radikální, jsou zajímavé a inspirativní dodnes, což vyniká ještě více ve srovnání se současnou tristní podobou Soukenného náměstí a jeho okolí. Jediným realizovaným projektem který nakonec ze sympozia vzešel, byl bývalý obchodní dům Ještěd, barbarsky zbořený v roce 2009.