RSS Facebook

Novinky 

[IMG]

Stavby Jiřího Suchomela 1975–1990

10. 11. 2022 | Jiří Suchomel je od šedesátých let výraznou postavou tuzemské architektonické scény, jeho tvorba je spojena se severními Čechami, kde působil od příchodu do SIALu v roce 1969. Nedávno obdržel cenu Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti architektury. V 70. letech navrhnul kulturní dům v České Lípě, který však byl realizován až v letech 1984–1990 a pro veřejnost byl otevřen až v momentě, kdy se měnily požadavky na provoz i majetkoprávní situace. Dokument je doplněn o medailony dalších Suchomelových staveb – České státní pojišťovny v Liberci, která má svou kartu i na našem portálu a tenisový klub v Ruprechticích a Českou pojišťovnu v Teplicích.

[IMG]

Den architektury 2022 v Liberci

27. 09. 2022 | Jako každý rok se i v Liberci uskuteční Den architektury. Tentokrát si můžete vybrat celkem ze 4 akcí. V sobotu 1. 10. se můžete s architektkou Petrou Veselou vypravit k rekonstruované památkově chráněné malé vodní elektrárně v Rudolfově, v neděli proběhne v Malém divadle F. X. Šaldy moderovaná debata s velkými personami (nejen) liberecké architektury Otakarem Binarem, Jiřím Suchomelem a architektem Jiřím Janďourkem, současným vedoucím KAM, následovat bude divadelní představení SIALská trojčata. V neděli také můžete navštívit nové kulturní centrum IGI ve Vratislavicích od atakarchitektů a v úterý zauhlovací věž od Leopolda Bauera tamtéž.

[IMG]

Zajímá vás, kde v Liberci bydlel významný geolog Josef Gränzer?

14. 09. 2022 | Tak právě to se dozvíte v rámci naší nové aktualizace databáze :-)

[IMG]

Ernst Müller konečně na našem webu :-)

10. 09. 2022 | Konečně jsme do databáze doplnili odchovance věhlasné kanceláře Lossow & Kühne Ernsta Müllera a jednu z jeho realizací na poli individuálního bydlení :-)

[IMG]

Nová stavba v databázi

05. 08. 2022 | Sice máme okurkovou sezónu, ale to nám nezabránilo přistoupit k dalšímu zářezu do naší databáze, tentokrát domům pro státní zaměstnance od koryfeje liberecké architektury, Maxe Kühna :-)

Držte si čepice, jedeme z kopce!

11. 03. 2022 | V databázi nám přibyl další nadmíru zajímavý přírůstek, a to nikdo menší, než Otto Rothmayer a jeho jediná realizace přímo pro Liberec :-)

[IMG]

Web žije!

08. 11. 2021 | po delší odmlce (neb i my jsme lidé s řadou povinností) se opět hlásíme s novými zářezy do databáze a rozhodně netroškaříme - tentokrát přinášíme dalšího významného zahraničního architekta, která ovlivnil tvář Liberce a to Alfreda Castellize s kolegou Theophilem Niemannem, kteří jsou autoři nerealizovaného návrhu na Lidový dům a realizované vily lékaře Hanse Schmida. Bon apetit! :-)

[IMG]

Vyšla monografie Jakoba Schmeissnera!

14. 01. 2021 | Publikace od Petry Šternové přináší komplexní pohled na život a dílo architekta Schmeissnera. Součástí monografie je kritické vydání architektových rukopisně psaných vzpomínek z roku 1946 („Z mého života a tvorby“) a 1948 („Zářivá minulost“) uložených v norimberském městském archivu. Ty jsou čtenáři předkládány jak v českém překladu, tak i originálním německém přepisu, jejichž autorem je Tomáš Rataj. A dále katalog Schmeissnerovy tuzemské i zahraniční tvorby. V severních Čechách byly Schmeissnerovy realizace svázány zejména s rodinou průmyslníků Liebiegů, především libereckým Theodorem Liebiegem ml. a jemu spřízněnou Helenou Schmittovou v Českém Dubu. Publikaci doprovází bohatý obrazový materiál. Ten kromě projekčních prací představuje i dosud neznámé architektovy kresby ze studijních cest a jeho působení ve Francii za první světové války. Realizované stavby dokumentují historické i současné fotografie. Knihu rádi doporučujeme, protože opravdu stojí za to! :-)

<Stránka 1/38<