RSS Facebook

Karta stavby 

Liberecká výšina

 
Wolkerova 251 | Liberec - Starý Harcov
Alt Harzdorf
GPS: 50°46'41.822"N, 15°5'29.170"E
Autor:
Josef Schmitz
Spoluautor:
Jakob Schmeissner
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
1900 - 1901
Sloh:
Historismus
Historický název:
Hohenhabsburg, Heinrich Liebieg Warte
Lidový název:
Výšina
O stavbě

Romantizující budova ve formách středověkého rytířského hrádku byla vystavěna v letech 1900 – 1901 na náklady místního textilního magnáta Heinricha Liebiega, známého mecenáše a milovníka umění. Plány vypracoval norimberský architekt Josef Schmitz společně se svým mladým kolegou Jakobem Schmeissnerem rovněž z Norimberku. Schmeissnerova účast na projektu zahájila dlouhodobou a plodnou spolupráci s rodinou Liebiegů. Jako inspirační zdroj sloužila autorům věž Luginsland v areálu císařského hradu v Norimberku. V silně nacionalisticky laděném Liberci, který se vymezoval nejen vůči Čechům, ale i proti centrální vídeňské vládě, hrál vztah k Německu zásadní roli. Proto lze stavbu Liberecké výšiny považovat až za jakousi anastylózu, odrážející postoj místních elit. Tato skutečnost je také důvodem, proč obdobným způsobem, jakým byl v interiérech Liebigovské rodinné vily v Jablonecké ulici použit historický mobiliář, zde bylo druhotně využito stavebního materiálu a architektonických článků ze zbořených historických budov v Norimberku. Údajně se jednalo o materiál z úprav kostela sv. Sebalda, na jehož restaurování Schmitz v této době také pracoval, a o staré střešní tašky z norimberských domů. Dojem starobylosti umocňovaly hradby se střílnami a vysoká sedlová střecha s hrázděným štítem. Komplex nazvaný zprvu „Hohenhabsburg,“ posléze „Heinrich Liebiegwarte“ a nakonec po roce 1945 „Liberecká výšina“ byl pro veřejnost otevřen 1. září 1901. O významu objektu svědčí i fakt, že roku 1903 byl plán restaurace publikován v prestižním časopise Der Architekt. Po smrti Heinricha Liebiega přešla Výšina do vlastnictví města a po řadu let ji spravoval již zmíněný horský spolek.

Do restaurace se původně vstupovalo přes most překlenující příkop. Poté, co návštěvník prošel kamennou vstupní branou, ocitl se na nádvoří s rumpálovou studnou a zvonem. Za slunečného počasí bylo nádvoří využíváno jako zahradní restaurace. V jednotě s architekturou byly rovněž stylové interiéry. Necitlivá adaptace v letech 1960 – 1969, prováděná libereckým Stavokombinátem pro státní podnik Restaurace a jídelny, však bohužel budovu značně znehodnotila. Mimo jiné byla stržena strmá sedlová střecha s hrázděným štítem, která byla nahrazena nepříliš vzhlednou, pseudohistorizující terasou s cimbuřím, omítnutou břízolitem.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Možný předobraz

Císařský hrad v Norimberku

Literatura

40 Jahre Heinrich Liebiegwarte Gauhaupstadt Reichenberg, Sudetenland Von A. G. Reichenberg. Reichenberg: Selbstverlag [s. d.].
ZEMAN, Jaroslav. Liberecká výšina. Krkonoše, Jizerské hory: měsíčník o přírodě a lidech 2010, roč. 43, č. 5, s. 37

Publikováno v

Aussichtsturm in Reichenberg in Böhmen Vom Architekten Josef Schmitz. Der Architekt: Monatshefte für Bau- und Raumkunst. Wien: Schroll, 1903, roč. 9, tab. 123

Odkazy

Článek na iDnes o adaptaci Výšiny:
liberec.idnes.cz

Článek o Výšině na Náš Liberec:
www.nasliberec.cz

Rozhovor s autory adaptace Výšiny na Earchu:
www.earch.cz

Článek o rekonstrukci:
liberecky.denik.cz

Projekt adaptace Výšiny od studia An Architekt:
www.anarchitekt.cz

Oficiální stránky Výšiny:
www.liberecka-vysina.cz

Výskyty v jiných databázích

Archiweb:
www.archiweb.cz

Liberecký kraj:
www.liberecky-kraj.cz

hrady cz:
www.hrady.cz

Technické památky:
www.technickepamatky.cz

Turistika cz:
www.turistika.cz

Fotohistorie:
www.fotohistorie.cz

Rozhledny ČR:
rozhledny.webzdarma.cz

[IMG]

Půdorys přízemí.

Der Architekt 1903.

[IMG]

Dobová pohlednice.

Archiv J. Zemana.

[IMG]

Historická pohlednice.

Archiv J. Zemana.

[IMG]

Výšina na litografii od slavného malíře Jizerských hor Franze Wenzela Jägera

Archiv J. Zemana

[IMG]

Nedatovaný řez stavbou, signovaný oběma autory

SOkA Liberec

[IMG]

Projekt adaptace z roku 1966. Půdorys patra.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Hlavní brána s dřevěným mostem.

40 Jahre Heinrich Liebiegwarte Gauhaupstadt Reichenberg

[IMG]

Pohled do nádvoří.

40 Jahre Heinrich Liebiegwarte Gauhaupstadt Reichenberg

[IMG]

Lovecká jizba.

40 Jahre Heinrich Liebiegwarte Gauhaupstadt Reichenberg

[IMG]

Hlavní brána.

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled o východu.

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail "hradební" věžičky při východní partii areálu.

Foto J. Zeman

[IMG]

Vizualizace adaptace objektu od ateliéru An Architekt.

An Architekt

[IMG]

Liebiegovský erb u vstupu

Foto J. Zeman

[IMG]

Dedikační deska na nádvoří

Foto J. Zeman