RSS Facebook

O projektu

Historie povídá, že má Liberec své jméno od jakés Liberky, opevněné hospody; pověst dí, že od jakéhos Slovana Libora; Němci ale nevěří ani historii, ani pověsti a jmenují město Reichenberg a nevědí proč. Liberec má zcela ráz města od včerejška. Kdosi vylíčil, že Liberec vypadá, jako by byl někdo dal pyšné paláce a mizerné chatrče do jednoho pytle a pak vše vysypal, ať to padne kam padne. Pravda, chatrčí je tu dost, ale pravých paláců jsem neviděl! A ostatní domy jsou zase jen továrnami, jeden jako druhý, všechny pod břidlicí a všechny s bleskosvodem; několik set stejných modelů a dohromady jmenuje se to Liberec.
(Jan Neruda: Fejeton Liberec, Národní listy z 8. 10. 1865)

 

Projekt Liberec : Reichenberg vznikl jako součást interdisciplinárního výzkumného projektu studentské grantové soutěže (SGS-FP-TUL 38/2011) s názvem Migrace a transformace center v Liberci. Webový portál je přímo inspirován koncepcí starších sourozenců Ústí /// Aussig.net a Teplice /// Teplitz.net. Koncepčně na oba portály navazuje a sdílí s nimi databázi. V současné době probíhají veškeré aktualizace webu jako zcela dobrovolná a nezisková aktivita.

 

Liberec : Reichenberg vzniká jako odezva na palčivou potřebu vytvořit dosud chybějící odbornou platformu, online databázi kvalitní a historicky cenné architektury, studentských projektů pro Liberec i jako místo veřejné diskuze nad zacházením s prostředím, v němž denně žijeme. Domníváme se, že všechny nešťastné zásahy do městské struktury jsou způsobeny tím, že jsme dostatečně neporozuměli duchu místa, který je nám stále cizí. Člověku se lépe ničí to, co nezná. Cílem stránek je zmapování architektonického vývoje Liberce, a tím oživení historické paměti a základních vazeb mezi městským prostorem a jeho obyvateli.

 

Mapujeme důležité stavby na Liberecku, zejména ty, u nichž je možné dohledat autora. To znamená, že těžištěm stránek jsou stavby postavené po roce 1850 až do současnosti. V této době zažil Liberec ohromný ekonomický a industriální rozvoj, neustálou transformaci, která se promítla do urbanistického vývoje a stavebnictví více než do čehokoliv jiného. Při popisování zdejší architektury si též uvědomujeme nesmazatelný vliv architektonické školky SIAL, ústící v 90. letech 20. století k založení Fakulty architektury.

Vznik stránek podpořila Technická univerzita a Severočeské Muzeum v Liberci. Věříme, že je podpoří i město a že je nenecháte o samotě svou aktivitou ani vy. Uvítáme jakýkoliv aktivismus, veškeré doplňující informace či objevy, scany dokumentů, bakalářské a diplomové práce nebo odkazy na zdroje. Projekt je apolitický; jeho účelem je lidi stmelovat, nikoliv rozdělovat.

Metodika práce

Objekty, které zveřejňujeme, musí vykazovat architektonickou kvalitu, případně odrážet názory a fenomény své doby v architektuře. Mechanicky toho dosahujeme selekcí autorů a staveb podle několika kritérií:

  • výskyt autora v odborné literatuře
  • výskyt autora ve webových databázích
  • výskyt autora nebo stavby v dobových publikacích
  • kvalita v kontextu dobové scény
  • reprezentace určitého fenoménu
  • vliv projektu na město

Zároveň publikujeme výběr studentských projektů, které vznikají na Fakultě umění a architektury TU v Liberci. Ty ale z principu nemohou být součástí databáze, proto je pro ně vyčleněna zvláštní sekce mezi studiemi.

 

O nás

Ing. arch. Filip Landa (1984, Litoměřice) je iniciátor a koordinátor projektů Liberec:Reichenberg.net a Litoměřice|||Leitmeritz.net a od r. 2017 šéfredaktor renomovaného architektonického časopisu ERA21. Absolvoval Gymnázium J. Jungmanna v Litoměřicích a Fakultu umění a architektury TU v Liberci (2012), studoval také v Belgii (Sint-Lucas Architectuur Gent, 2010–2011) a doktorské studium na FA ČVUT v Praze. V rámci Výzkumného centra FA ČVUT byl koordinátorem a editorem výzkumu zabývajícího se novou metodikou zadávání územních plánů. Je držitelem ceny rektora TUL 2012 za výjimečnou diplomovou práci pro Litoměřice. Architektonickou praxi absolvoval v Nizozemsku (MATH architecten, Delft, 2009) a v USA (Page & Turnbull, San Francisco, 2009). Od roku 2011 spolupracoval s pražským ateliérem Sféra architekti, od roku 2016 provozuje s manželkou samostatnou praxi v Českých Budějovicích (FAKT architekti). Byl členem poroty Ceny Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti architektury. Pedagogicky působil na FA ČVUT v Praze a na Katedře stavebnictví VŠTE v Českých Budějovicích. Dlouhodobě se snaží o obrodu duchovních a kulturních hodnot ve své vlasti. Je členem Komise pro rozvoj metropolitní oblasti ČB a hraje na fagot v komorním orchestru Collegium Musicum Budvicense.

Kontakty na autory

Filip Landa
landa.filip@gmail.com

Jaroslav Zeman
zeman.jaroslav@gmail.com

Romana Fojtová

romana.fojtova@gmail.com

Občanské sdružení 400/27
Na Výsluní 2098/13
400 11 Ústí nad Labem

Liberec:Reichenberg na FACEBOOKU

 

Mgr. Jaroslav Zeman, Ph.D. (1978, Liberec) je liberecko-pražský kunsthistorik. Po koketeriích s užitým uměním na Střední umělecké škole ve Frýdlantu a Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou vystudoval dějiny umění na FF UK u Ing. Petra Macka Ph.D. Specializuje se na dlouho opomíjené architektonické dědictví českých Němců a jeho poněkud neskromným cílem je přispět alespoň trochu k popularizaci a rehabilitaci svého rodiště, někdejšího zweite Landeshauptstadt, erste deutsche Stadt Böhmens.

 

Mgr. Romana Fojtová, Ph.D. (1988, Jablonec nad Nisou) absolvovala střední školu s ekonomickým zaměřením. Od roku 2007 studuje na Technické univerzitě v Liberci, nejprve bakalářský obor Filosofie a nyní magisterské studium Historie. Zabývá se filosofií krajiny a filosofií dějin. Spolupracuje na několika projektech, které zkoumají z hermeneutického hlediska propojení paměti místa, jež je vpisována přístupy lidí k danému místu v jednotlivých etapách dějin.

 

Spolupracujeme s

Občanské sdružení 400/27 Garant projektu Ústí - Aussig.net (www.usti-aussig.net). Sdružení v roce 2001 založila skupina tehdejších studentů Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Jejich cílem je především organizování dlouhodobějších dokumentaristických fotografických projektů, které mají ale přesah i do dalších oborů, například do sociologie či architektury. Sdružení má za sebou v tuto chvíli už několik projektů: V letech 2001 a 2002 organizovalo roční fotografické mapování života v Ústí nad Labem . V letech 2005 a 2006 pak členové sdružení pracovali na projektu Obrázky z mé rodné vesnice Lipová – Spansdorf 1915 – 2005 (www.lipova-spansdorf.net), který vychází z díla někdejšího ústeckého archiváře F. J. Umlaufta.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci, zejména Katedra filozofie a odpovědný řešitel projektu Migrace a transformace center MTh. Václav Umlauf, Ph.D.

Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci

MUZA – Severočeské muzeum v Liberci , zejména jeho ředitel Mgr. Jiří Křížek

Zachraňme kino Varšava o.s.
Živá paměť Liberec-Reichenberg

Projekt vznikl za podpory Interní grantové soutěže Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU Liberec

Poděkování za poskytnutí materiálů a jinou pomoc

Helena Procházková, Stavební archiv magistrátu města Liberce

Státní okresní archiv v Liberci

Petr Freiwillig, NPÚ ú.o.p. v Liberci

Petra Šternová, NPÚ ú.o.p. v Liberci

Alena Řičánková

Jan Dostalík

Ivan Rous

 

Programátor: Martin Bálek

[IMG]

Technická univerzita v Liberci

[IMG]

MUZA – Severočeské muzeum v Liberci

[IMG]

o.s.400/27