RSS Facebook

Karta stavby 

Městská knihovna - Brána Trojzemí v Hrádku nad Nisou

 
Horní náměstí 71 | Hrádek nad Nisou
GPS: 50.8540117N, 14.8438014E
Autor:
Ladislav David - (Projektový ateliér David)
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
2018 - 2019
O stavbě

Nová budova knihovny v Hrádku nad Nisou se nachází v městské památkové zóně mezi hřbitovní zdí kostela sv. Bartoloměje a multifunkčním centrem Brána Trojzemí, jehož je součástí a přes které je přístupná. Knihovna uzavírá soubor občanských budov, informačního centra, galerie a kinosálu, se kterými spoluvytváří malé nádvoří.
Knihovna stojí na místě bývalé výrobní budovy, jejíž měřítko a vzhled strohé neomítnuté cihelné dvoupodlažní stavby s mírnou sedlovou střechou byly určitými limity zadání pro zachování charakteru místa z hlediska památkové péče. Proti tomu stály požadavky investora na zachování velikosti knižního fondu, čítajícího cca 26 000 svazků. To vedlo architekty ke snaze o co největší využití stavebního pozemku a zároveň k minimalizaci objemu konstrukcí i vnitřního vybavení.
Knihovna má 3 podlaží, která jsou rozdělena na hlavní obdélníkový trakt určený pro knižní fond a menší trakt trojúhelníkového půdorysu, kde se nachází schodiště, výtah a zázemí knihovny. Nosná konstrukce knihovny je tvořena železobetonem, který je z interiéru pohledový, v exponovaných místech doplněný do stěn vtlačenými citáty s knižní tématikou. Obnažený betonový povrch se tak stává spolu s tmavě šedými ocelovými prvky zábradlí hlavním výtvarným prvkem interiéru. Dřevěné části nábytku jsou v barvě třešňového dřeva, které je jednotícím prvkem stávajících budov multifunkčního centra.
V přízemí se nachází recepční pult, stoly s počítači, skříň na periodika a v neposlední řadě archiv s posuvnými regály. Na stěně archivu je velkoformátová nástěnná grafika se stylizovanou fotografií stejného místa před demolicí původní průmyslové stavby. Během archeologického průzkumu zde byly nalezeny zbytky kamenné zdi a kosterní pozůstatky. Pozice a rozsah archeologických nálezů jsou zobrazeny na podlaze u recepčního pultu. V patrech jsou jednotlivé oddíly s knihovními regály doplněné o dětský koutek s herními stěnami a místo pro společné čtení až 30 dětí.
Fasáda budovy je tvořena strhávanou omítkou cihlové barvy, vyjma štítové stěny orientované do dvora. Tuto fasádu tvoří předstěna vyskládaná z ostře pálených cihel z původní stavby. Cihly jsou zde s různými rozestupy mezi vodorovné ocelové plechy kladeny na výšku jako knihy. Vznikl tak originální rastr, za kterým se skrývají velká okna i slavnostní noční osvětlení. Část vstupního nádvoří byla v rámci stavby knihovny zastřešena skleněným přístřeškem, který propojuje vstup do kinosálu a knihovny, a přispívá ke zlepšení podmínek pro pořádání venkovních kulturních akcí, jako jsou např. komorní koncerty vážné hudby.

Spoluautoři

Jan Havránek, Jan Jirásko

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Odkazy

www.hradek.eu

[IMG]

Brána Trojzemí Hrádek nad Nisou

foto: Roman Sedláček

[IMG]

foto: Roman Sedláček

[IMG]

foto: Roman Sedláček

[IMG]

foto: Roman Sedláček

[IMG]

foto: Roman Sedláček

[IMG]

foto: Roman Sedláček

[IMG]

foto: Roman Sedláček

[IMG]

foto: Roman Sedláček

[IMG]

foto: Roman Sedláček