RSS Facebook

Karta stavby 

Dům U Bolavého zubu

 
Švermova | Nové Město pod Smrkem 890
Bahnhofstrasse
GPS: 50.9255886N, 15.2286314E
Autor:
Franz Radetzky
Účel stavby:
Zdravotnická stavba
Výstavba:
1926 - 1929
Sloh:
Art déco
O stavbě

Výstavný art décový dům si nechal na základě projektu libereckého architekta Franze Radetzkého postavit novoměstský zubař Erich Jäger. K objektu se bohužel nedochovala původní plánová dokumentace a tak neznáme přesnou dobu jeho vzniku, nicméně na základě informací z dobových adresářů je zřejmé, že se tak stalo mezi léty 1926-29. Dům, kombinující lékařskou praxi s obytnou funkcí je typickou ukázkou Radetzkého dekorativistické tvorby. Dominantou symetricky komponovaného průčelí je mohutný mělký arkýř s motivem zubořezu, usazený na dekorativních konzolách a vrcholící trojúhelným vikýřem. Vstup do domu je skrze excentricky situovaný portál s motivem děvčátka, držícího vytržený zub. Zubařské praxi bylo původně zřejmě vyhrazeno přízemí a patro využívala k bydlení lékařova rodina, jak bylo u objektů tohoto typu obvyklé.

Kde dům najdete

Mapy.cz

Literatura

Adressbuch des polit. Bezirkes Friedland 1925, Friedland i. B.: Franz Riemer 1925
Adressbuch des polit. Bezirkes Friedland 1935, Friedland i. B.: Franz Riemer 1935

[IMG]

Hlavní průčelí

Foto P. Freiwillig 2012

[IMG]

Hlavní vstup

Foto P. Freiwillig 2012

[IMG]

Detail děvčátka s vytrženým zubem nad vstupním portálem

Foto P. Freiwillig 2012

[IMG]

Detail arkýře

Foto P. Freiwillig 2012

[IMG]

Radetzkého signatura na fasádě spolu s označením omítky Terranova

Foto P. Freiwillig 2012

[IMG]

Pohled na dům ze strany

Foto P. Freiwillig 2012

[IMG]

Pohled na dvorní fasádu

Foto P. Freiwillig 2012

[IMG]

Dvorní fasáda se zadním vchodem na zahradu v půlkruhovém, zřejmě schodišťovém rizalitu

Foto P. Freiwillig 2012