RSS Facebook

Novinky 

Stavby Jiřího Suchomela 1975–1990

10. 11. 2022 | Jiří Suchomel je od šedesátých let výraznou postavou tuzemské architektonické scény, jeho tvorba je spojena se severními Čechami, kde působil od příchodu do SIALu v roce 1969. Nedávno obdržel cenu Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti architektury. V 70. letech navrhnul kulturní dům v České Lípě, který však byl realizován až v letech 1984–1990 a pro veřejnost byl otevřen až v momentě, kdy se měnily požadavky na provoz i majetkoprávní situace. Dokument je doplněn o medailony dalších Suchomelových staveb – České státní pojišťovny v Liberci, která má svou kartu i na našem portálu a tenisový klub v Ruprechticích a Českou pojišťovnu v Teplicích.

Den architektury 2022 v Liberci

27. 09. 2022 | Jako každý rok se i v Liberci uskuteční Den architektury. Tentokrát si můžete vybrat celkem ze 4 akcí. V sobotu 1. 10. se můžete s architektkou Petrou Veselou vypravit k rekonstruované památkově chráněné malé vodní elektrárně v Rudolfově, v neděli proběhne v Malém divadle F. X. Šaldy moderovaná debata s velkými personami (nejen) liberecké architektury Otakarem Binarem, Jiřím Suchomelem a architektem Jiřím Janďourkem, současným vedoucím KAM, následovat bude divadelní představení SIALská trojčata. V neděli také můžete navštívit nové kulturní centrum IGI ve Vratislavicích od atakarchitektů a v úterý zauhlovací věž od Leopolda Bauera tamtéž.

Zajímá vás, kde v Liberci bydlel významný geolog Josef Gränzer?

14. 09. 2022 | Tak právě to se dozvíte v rámci naší nové aktualizace databáze :-)

Diskuze 

Obecná diskuse - generátor témat

22. 09. 2021 | V této obecné diskusi se můžete vyjádřit k čemukoliv co souvisí s architekturou v okrese Liberec. Pokud se některé z témat ukáže jako živé, bude zařazeno do zvláštní diskuse, která bude jen pro něj.

Rubriky 

Vyšla reprezentativní monografie o Strossově vile

ilustrace serialu

Liberecká Strossova vila je příkladem stavby, která i přes turbulentní 20. století přežila ve své výjimečné podobě do dnešních dnů. Thilo Schoder, invenční a neobyčejně pracovitý všestranný návrhář a architekt, realizoval svou přelomovou stavbu v letech 1923–1925. Liberec tak byl obohacen o stavbu v duchu dynamického expresionismu v podobě, která nemá na českém území mnoho analogií. Svůj podíl na tom měl velkorysý stavebník Franz Stross, jenž se přistěhoval se svou rodinou do Liberce z egyptské Alexandrie.

Studie 

Die Ökonomisierung des Raums

ilustrace studie

Představujeme čtenářům publikaci v němčině z pera kunsthistorika Richarda Němce Die Ökonomisierung des Raums o plánování a stavění ve střední a východní Evropě pod vládou národních socialistů v letech 1938 až 1945.