RSS Facebook

Karta stavby 

Palác City

 
U Jezu 525/4 | Liberec - Perštýn
Wehrgasse
GPS: 50°45'50.070"N, 15°3'13.208"E
Autor:
Oskar Baudisch
Účel stavby:
Dopravní stavba
Výstavba:
1928 - 1929
Sloh:
Funcionalismus s prvky art déco a expresionismu
Aktuální název:
VÚTS
Historický název:
City Grand Garage Strass, VÚTT
O stavbě

Palác City v ulici U Jezu navrhl pro židovského obchodníka Otto Strasse místní architekt Oskar Baudisch a postavil stavitel Karl Hocke. Polyfunkční budova se železobetonovou skeletovou konstrukcí byla zprvu zamýšlena jako solitér, který teprve dodatečně doplnily přízemní velkogaráže v zadním traktu. Poměrně rozsáhlý objekt se skládal z vyšší administrativní a nižší provozní a obchodní části. Ačkoliv je na budově již částečně patrný vliv funkcionalismu v konkávním provozním oddílu, nezbavila se dosud latentního dekorativismu, který se projevuje v administrativní partii budovy, ovlivněné art décem a částečně i expresionismem. Přístup ke garážím umožňoval průjezd nárožní administrativní partií objektu, kde se nacházel i byt a recepce portýra Garáže měly celkovou kapacitu 100 automobilů a obsahovaly jak 60 individuálních boxů, tak i centrálně vytápěné skupinové boxy v suterénu paláce. Nedílnou součástí garáží byly rovněž i doplňkové služby pro motoristy, k nimž patřilo 14 mycích míst, servis včetně nabídky náhradních dílů a příslušenství (Varta, Bosch) či opravna poškozených pneumatik. Nechyběl ani vlastní čerpací stojan Sphinx od společnosti Vacuum Oil Company a široké spektrum služeb doplňovala kantýna, ubytování pro hostující řidiče a lázně s tekoucí horkou i studenou vodou. Jednotlivé boxy byly situovány po obvodu a uprostřed dvora a pro doplňkové služby bylo využito nároží (opravna pneumatik, myčka, dílna, sklad). Ačkoliv byly liberecké velkogaráže označovány za nejmodernější v severních Čechách, ve srovnání s obdobným objekty v Praze, Ostravě či Hradci Králové působí přinejmenším velmi skromně. Od roku 1951 byl objekt využíván pro potřeby Výzkumného ústavu textilních strojů (VÚTT), pozdějšího Výzkumného ústavu textilních strojů (VÚTS). V roce 1974 pak byly někdejší garáže stavebně připojeny k novostavbě Státního výzkumného ústavu textilního (SVÚT), dnešnímu sídlu Krajského úřadu Libereckého kraje od architekta Plesníka.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Bauunternehmung Ing. Karl Hocke, behördlich aut. Zivilingenieur und Baumeister, Reichenberg: Wohnhäuser, Eisenbetonbauten, Hallen, Garagen . Bratislava: Verlag für Volkswirtschaft Otto Waldes 1933.
Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 525-IV
Reichenberger Zeitung, 9.9.1928, s. 25
VORLÍK, Petr. Garáže: meziválečné garáže v Čechách: zrod nového typologického druhu a proměny stavební kultury. Praha: Výzkumné centrum průmyslového dědictví 2011.
SOkA Liberec, Archiv města Liberec díl IV (Gd), Klub řidičů Liberec inv. č. 1592 sig. 155 kart. 718
PROCHÁZKA, Břetislav. Moderní ošetření automobilů. Pestrý týden, roč. 8, č. 2, s. 7
Elitex - koncernový výzkumný ústav textilního strojírenství nositel Řádu práce, Liberec: 1976
ZEMAN, Jaroslav. Kolébka motorismu. Otisk automobilu v liberecké architektuře. In VORLÍK, Petr (ed.). Architektura ve službách motorismu. Praha: Výzkumné centrum průmyslového dědictví 2013.

Výskyty v jiných databázích

TOPOMOMO:
topomomo.eu

[IMG]

Nerealizovaná varianta

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys hromadných garáží ve dvorním traktu

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Dobová kresba z deníku Reichenberger Zeitung

Reichenberger Zeitung, 9.9.1928, s. 25

[IMG]

Dobový snímek paláce City krátce po dostavbě

Bauunternehmung Ing. Karl Hocke, behördlich aut. Zivilingenieur und Baumeister, Reichenberg: Wohnhäuser, Eisenbetonbauten, Hallen, Garagen

[IMG]

Hromadné garáže ve 30. letech 20. století

Bauunternehmung Ing. Karl Hocke, behördlich aut. Zivilingenieur und Baumeister, Reichenberg: Wohnhäuser, Eisenbetonbauten, Hallen, Garagen

[IMG]

Palác City ve 30. letech 20. století

150 let Hospodářské komory v Liberci: 1851-2001

[IMG]

Palác City s vjezdem do hromadných garáží na vyobrazení z časopisu Pestrý týden

Pestrý týden

[IMG]

Dobová reklama na hromadné garáže

SOkA Liberec

[IMG]

Dobová reklama na hromadné garáže se schematickým plánkem

SOkA Liberec

[IMG]

Dobová reklama na hromadné garáže, detail schematického plánku

SOkA Liberec

[IMG]

Hlavní průčelí paláce City na snímku z roku 1951

Elitex - koncernový výzkumný ústav textilního strojírenství nositel Řádu práce

[IMG]

Hromadné garáže v zadním traktu na snímku z roku 1951

Elitex - koncernový výzkumný ústav textilního strojírenství nositel Řádu práce

[IMG]

Hromadné garáže na snímku ze 60. let 20. století

Archiv J. Zemana

[IMG]

Průčelí paláce City na snímku z roku 1975

Elitex - koncernový výzkumný ústav textilního strojírenství nositel Řádu práce

[IMG]

Dnešní stav, celkový pohled

Foto J. Zeman

[IMG]

Někdejší palác City, současný stav

Foto J. Zeman

[IMG]

Nárožní věž někdejších garáží

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail dekorativní věže v duchu art déco

Foto J. Zeman

[IMG]

Zadní trakt někdejšího paláce City

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled do typického podlaží

Foto Blanka Daníčková 2016

[IMG]

Světlík

Foto Blanka Daníčková 2016