RSS Facebook

Karta stavby 

Autodům Theodora Leibiega

 
Josefinino údolí | Liberec - Kristiánov
Josefinthal
GPS: 50°46'4.315"N, 15°4'7.722"E
Autor:
Jakob Schmeissner
Účel stavby:
Dopravní stavba
Výstavba:
1904 - 1904
Sloh:
secese
O stavbě

Projekt zřejmě prvního garážového autodomu ve střední Evropě vypracoval v srpnu 1904 Jakob Schmeissner a ještě téhož roku byla poměrně rozsáhlá romantizující stavba dokončena. Investorem byl Theodor von Liebieg, zapálený motorista a držitel prvního řidičského oprávnění na našem území.  Objekt na půdorysu písmene L se svým formálním řešením přizpůsobuje architektuře protější vily a je zcela v intencích Schmeissnerovy rané tvorby, ovlivněné romantizujícím pojetím německé neorenesance se secesními prvky. S formálním řešením domu kontrastuje jeho funkční využití. Celé přízemí zabírala rozsáhlá garáž s montážní jámou se schodištěm, doplněná umývárnou, dílnou a toaletou. Patro s poměrně velkým třípokojovým bytem, kuchyní a terasou (později, v roce 1939 zastavěnou) bylo vyhrazeno k ubytování řidiče. Značně atypický prvek pak představovala „benzínová věž,“ situovaná v zadním traktu domu, sloužící k uskladnění pohonných hmot.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

ZEMAN, Jaroslav. Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Liberec: Knihy 555 2011.
RAINER, Paul, ed. Der Auto-Pionier auf Viktoria von Carl Benz, Mannheim. Reichenberg: Sudetendeutscher Verlag Franz Kraus 1938.
Stavební archiv magistrátu města Liberec ,složka domu čp. 9-V

[IMG]

Hlavní průčelí na výřezu plánové dokumentace.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys přízemí.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Theodor von Liebieg na své stařičké Viktorii před autodomem na snímku z konce 30. let.

RAINER, Paul, ed. Der Auto-Pionier auf Viktoria von Carl Benz, Mannheim.

[IMG]

Hlavní průčelí, současný stav.

Foto J. Zeman.

[IMG]

Detail vjezdů do přízemní, garážové partie domu.

Foto J. Zeman.

[IMG]

Pohled na "Benzínovou věž."

Foto J. Zeman.

[IMG]

Liebiegovo řidičské oprávnění, vydané libereckým magistrátem v roce 1895.

RAINER, Paul, ed. Der Auto-Pionier auf Viktoria von Carl Benz, Mannheim.