RSS Facebook

Karta stavby 

Sídliště v Přemyslově ulici

 
Přemyslova | Liberec - Staré Město
Ebner- Eschenbach- Straße
GPS: 50.7809711N, 15.0663275E
Autor:
Carl (Karl) Weber
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1940 - 1940
Sloh:
Heimatstil
Historický název:
Wohnhauses für Deutsche Bank, filiale Reichenberg
O stavbě

Soubor čtyř obytných domů, postavených v roce 1940 je typickou ukázkou činžovní zástavby, realizované pro říšské zaměstnance v celém pohraničí. Na jejich výstavbě se vedle stavebních družstev Heimatstätte Sudetenland a Neue Heimat – Gemeinnützige Wohnungs und Siedlungsgefellschaft der Deutschen Arbeitsfront im Gau Sudetenland podíleli také samostatní architekti jako právě Karl Weber či Fritz Noppes. Domy ve své době poskytovaly poměrně vysoký obytný standard, neboť již byly plně elektrifikovány, vybaveny tekoucí studenou i teplou vodou a nacházeli se zde i garáže. V architektonickém řešení domů se pak mnohdy objevují prvky, zvyšující jejich záměrnou malebnost jako kamenné sokly z místní žuly, falešné hrázdění či loubí. Dispoziční řešení je prakticky identické ve všech domech v rámci tohoto sídliště, kdy jsou na každém podlaží situovány dva velkometrážní byty, vybavené drobným balkonem a zimní zahradou či druhým balkonem, obráceným do zahrady. Sídliště bylo vybudováno mezi o něco starší vilovou zástavbou, kterou se mu nicméně podařilo poměrně zdařile a nenásilně doplnit.

Kde sídliště najdete

Mapy.cz

Prameny

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 1211-I

[IMG]

Jeden z domů sídliště

Foto J. Zeman

[IMG]

Výkres fasády

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorysy jednoho z domů

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys typického patra

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Výkres fasády jednoho z domů

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Výkres fasády jednoho z domů

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Boční fasáda s dodatečně vyprojektovanými garážemi

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Situace

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Historický snímek okolní vilové zástavby, mezi níž bylo vybudováno sídliště

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Pohled na jeden z domů z dnešní Jiskrovy ulice

Foto J. Zeman

[IMG]

Boční průčelí s vjezdem do garáží v suterénu

Foto J. Zeman

[IMG]

Dvorní fasáda jednoho z domů s falešným hrázděním, rámujícím zimní zahrady

Foto J. Zeman

[IMG]

Hlavní průčelí jednoho z domů

Foto J. Zeman

[IMG]

Jeden z domů

Foto P. Freiwillig