RSS Facebook

Článek 

Petra Rosová a Aleš Vojkůvka : Liberec - Území vlakového nádraží

18. 03. 2012 | autor: Petra Rosová a Aleš Vojkůvka

ateliér prof. Ing.arch. akad.arch. Jiřího Suchomela | zimní semestr 2011

Kam je projekt situován

50°45'41.226"N, 15°2'47.982"E
Mapy.cz

Autorská zpráva

Město “před nádražím“ a “za nádražím“. Mentální bariéra je podnětem pro vytvoření nového centra Liberce, centrální přestupní stanice, spojení nově budovaných obytných čtvrtí a napojení historického centra směrem k vrcholu Ještěd. Z podkladů Vize pro Liberec přejímáme myšlenky pro budoucí rozvoj města jako přesun obchodních zón do centra, odsun průmyslu a nákladových nádraží na okraje města, kolektorovou silnici a využití okolí řeky Nisy. Nešťastně využité pozemky nádraží v centru revitalizujeme do podoby atraktivní čtvrti k bydlení s krásnými výhledy a všemi službami včetně dopravy. Proč bydlet na předměstí, když se komfortní zdravé bydlení dá vytvořit i v centru města?

 

Ze stanovených slabých stránek města vytváříme 5 bodů konceptu, které nám definují návrh.

 

1/ Tvoříme transferium v jednom bodě (železniční, autobusová a tramvajová doprava, automobilová doprava silnice R35, napojení na kolektorovou silnici města, taxi a travelátory) s co nejkratšími přestupy a širokou nabídkou dalších služeb.

 

2/ Pracujeme s terénem. Stávající železnici mimo její zúžení zakrýváme 6 metrů vysokým tunelem, který je navýšen 2 metry konstrukce se zeminou pro budoucí park. V ose “centrum – Ještěd“ území hloubíme a pod nádraží umisťujeme obchodní plochy, současně situované na Libereckém předměstí. Zároveň se jedná o centrální dopravní přestup a příjemný průchod pro pěší mezi čtvrtěmi. Dvě třetiny vytěžené zeminy jsou použity na navýšení tunelu o zmíněné metry a nové domy jsou stavěny přímo na terén a obsypávány zeminou (vznikají podzemní patra bez dalšího zbytečného kopání).

 

3/ Zachováváme 4 věže staré nádražní budovy a transformujeme je na 4 nové skleněné dominanty Liberce. Jejich rozdílné výšky určuje hmotové vyvážení vzhledem k okolí a polohu přímý průhled na televizní vysílač Ještěd.

 

4/ Podporujeme historické osy. Statickou ve směru “centrum – Ještěd“ a dynamickou ve směru „Babylon – viadukty“. Přístupovou cestu k nádraží pro pěší přesouváme do příjemnější a výstupem ne tak náročné lokality k Nise. Ulice „1. Máje“ zůstává zachována, ale pro pěší není považována za primární.

 

5/ Jako hlavní bod chápeme rozdělení velkého území na dílčí části a jejich postupnou revitalizaci. Nádraží již není nadále nákladové. Vybavenost čtvrti, zeleň a přístup ze všech míst zaručuje její atraktivitu mimo jiné i pro zahraniční turisty. Součástí území by mělo být bydlení a to z více jak poloviny zastavěné plochy, dále office park, hotel s kongresovým centrem, parkové, obchodní a kulturní plochy.

 

 

 

[IMG]

perspektiva

[IMG]

situace

[IMG]

koncept

[IMG]

axonometrie

[IMG]

perspektiva

[IMG]

řezy

[IMG]

P

[IMG]

P

[IMG]

P

[IMG]

P

[IMG]

perspektiva

[IMG]

perspektiva

[IMG]

perspektiva

[IMG]

perspektiva

[IMG]

perspektiva

[IMG]

perspektiva