RSS Facebook

Článek 

Jiří Žid: Srdce Liberce

01. 06. 2012 | autor: Jiří Žid

OBNOVA ZCHÁTRALÉHO NOVÉHO MĚSTA V LIBERCI - OKOLÍ LUCEMBURSKÉ ULICE A TZV. PAPÍROVÉHO NÁMĚSTÍ

diplomová práce - vedoucí doc. Ing.arch. Zdeněk Fránek | zimní semestr 2009/2010

Kam je projekt situován

50°46'10.173"N, 15°3'14.711"E
Mapy.cz

Autorská zpráva

Dva ideály navržené obytné čtvrti v srdci Liberce – piazzetty a hodování. Bohatost městských prostorů, kde se mění poměr mezi soukromým a veřejným, návaznost těchto prostorů na městskou strukturu a vtažení historie místa.

Ideál velké rodiny, která se schází a hoduje. K tomu musí být vytvořeny podmínky pro hodování - soukromí rodiny a důstojnost domu - a podmínky pro založení rodiny, která zde může žít ,,navždy“.


Řešení:

Snaha zachovat se důstojně ke starým domům, jako ke zbytkům krásného stavitelství, což ve výsledku znamená vytvoření nové parcelace, ale s pravidly a rozměry té původní. Vytyčení pevné hmotové hradby vůči dramatickému svahu, jenž vytvoří charakterově uzavřené prostředí jedné městské obce (čtvrti) s důrazem na kvalitu bydlení, tvořenou klidem a škálou a městských prostor. Svah, obklopující navrženou zástavbu ze tří stran, proměnit v klasický terasový park, který bude sloužit nejen navrženému bydlení, ale především celému středu města.


Popis:

Čtvrť hlavně pro bydlení, s rodinnými manufakturami a s drobnými komerčními prostory pro kavárny a služby v „hradbě domů“ orientované do parku. Čtvrť intenzivního bydlení, k níž město přiléhá osmi „branami“, které samovolně tvoří stávající domy. Nové domy, navržené z dřevěného skeletu, svoji racionální logikou, omezenými možnostmi a tvarovou elementárností, přiléhají ohleduplně ke starým domům. Domy umožňují trvalé rodinné žití ve společnosti malého množství sousedů s důrazem na individuální postavení domů vůči městským prostorům. Funkce pro pohodlné každodenní žití jsou součástí čtvrti. Z obytného prostředí je co nejvíce odstraněno stání automobilů. Mezi domy se člověk orientuje intuitivně, tzn. průhledy, zdůrazněnými nárožími, drobnými detaily tak, jako je to u starých rostlých historických středů měst. Mezi domy mají ty více soukromé plochy charakter dvorů, ty více veřejné kamenný dlážděný povrch s městským mobiliářem a s pečlivě komponovanými květinami, popínavkami a s ovocnými stromy, které dotvářejí tyto prostory. Tyto prostory jsou navrženy tak, aby v ulicích byli lidé a ne automobily.

Park má být pro novou čtvrť i pro město. Pomáhá zachovat duch místa, odděluje charakter zadků domů z Pražské ulice a Sokolovského náměstí, vyzdvihuje palácové domy okolo Žabáka, fary a školy a drží i jejich výškový odstup. Veduty, průhledy a síla stávajících domů postavených na skále zůstávají. Park odkrývá ve středu města jeho základní princip prudkého žulového kopce obestavěného domy, který se zvedá napříč celým městem od koryta Nisy směrem k jizerským horám. Tohoto úžasného fenoménu město využívá nedostatečně, také proto by měl být ukázán parkem v srdci města. Scuknutá uzavřená městská struktura, oproti parku, doplňuje urbánní rytmický řád liberecké zástavby, tj. několik odlišných částí středu města:

 

Keilův vrch – velké vilové měřítko s velkorysým parterem – na hoře

Lada – robné měřítko – nahoře

okolí Lucemburské – navržené městské domy malého měřítka – dole

Staré a Nové město – uzavřená městská řadová zástavba – dole i nahoře

Kristiánov – městské domy s komfortem soukromí – nahoře

bývalá Textilana – snad budoucí čtvrť velkého města – v údolí

 

na hoře _ nahoře _ dole _ dole i nahoře _ nahoře _ v údolí

 

První ideál, parkovat sebe. Druhý - žít zde, tedy vytvořit místo, kde bych chtěl také spokojeně umírat.


Ocenění:

1. cena ČKA 2010 a cena Allplan v soutěži 11. ročníku Přehlídky diplomových prací
3. cena v Soutěži Bydlení IQ

 

Více o projektu na autorově webu.

 

[IMG]

zadání

[IMG]

současný stav území

[IMG]

domnělá hrozba celoplošného zastavění

[IMG]

varianta vysoké zástavby, rozhodnutí pro nižší variantu

[IMG]

koncept

[IMG]

základní východisko - odmítnutí stávající parcelace

[IMG]

návrh zástavby

[IMG]

situace území s parkem

[IMG]

axonometrie z nadhledu

[IMG]

řezy územím

[IMG]

funkce parteru

[IMG]

půdorys parteru

[IMG]

foto modelu

[IMG]

osa, která propojuje území napříč

[IMG]

detail modelu

[IMG]

pohled na lázeňský dům

[IMG]

foto modelu

[IMG]

vpravo je vidět ulice pro auta (úzká a jednosměrná), prostřední štěrbina je ryze pěší, kde se rytmicky střídají semknuté prostory domů s otevřenějšími prostory dvorů

[IMG]

kresby

[IMG]

kresby

[IMG]

detail půdorysu parteru