RSS Facebook

Článek 

Mezery v historii: Na cestách/Auf Reisen

01. 10. 2015 | autor: Liberec:Reichenbeg

Ve dnech 9.–10. 2015 se v Oblastní galerii Liberec uskuteční sympozium Mezery v historii, zaměřené na vizuální kulturu českých Němců. Tradiční setkání historiků umění se po dvou letech znovu vrací do Liberce a stejně jako v roce 2013 bude mít podobu tematicky profilované mezinárodní konference. Akce se koná jako součást Festivalu Mitte Europa a bezprostředně navazuje na otevření výstavy Na Sibiř! / Nach Sibirien!, jenž reflektuje tvorbu německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska na východní frontě a v sibiřském zajetí za první světové války.
V centru pozornosti konference leží tentokrát velmi specifické téma – recepce impulzů blízkých i vzdálených zahraničních kulturních prostředí v tvorbě tzv. českých Němců. Konference bude hledat odpověď na otázku, zda-li studijní, životní a leckdy i osudové cesty vnesly do tvorby sledovaného okruhu autorů nové podněty a zanechaly trvalejší stopy v širokém proudu tzv. Heimatkunst. Přichystáno je čtrnáct příspěvků, časově pokrývajících období od druhé poloviny 19. století do roku 1945, tematizováno bude výtvarné umění, architektura a fotografie. Konference je otevřená veřejnosti, bude simultánně tlumočená. Součástí dvoudenního programu je komentovaná prohlídka výstavou. Účastnický poplatek 200 korun zahrnuje občerstvení.

Program

http://nemeckoceskeumeni.cz/img/2015/Program_Na%20cestach%20Auf%20Reisen.pdf

Přihlašování

https://docs.google.com/forms/d/1_gRhAzRzJ8dHOmRdw5KIz3gE9MnyhBiu_MZxpexwbcQ/viewform?c=0&w=1

Odkazy

Mezery v historii

Festival Mitte Europa

Německočeské umění

Akce na stránkách OGL Liberec

Akce na stránkách NPÚ

Facebookový profil

[IMG]

[IMG]