RSS Facebook

Karta stavby 

Regulace ulice Na Bídě

 
Na Bídě | Liberec - Perštýn
Sorgegasse
GPS: 50°45'53.147"N, 15°3'42.991"E
Autor:
Heinrich Fanta
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1914 - 1914
Sloh:
Tradicionalismus
Historický název:
Sorgegasse
O stavbě

Mimořádně zajímavý příspěvek k předválečné regulaci města představoval nerealizovaný projekt asanace ulice Na Bídě od Heinricha Fanty.  Pozemky na úpatí Kristiánova původně patřili městskému špitálu, který stával zhruba na místech dnešního Anenského dvora. Na širokém prostranství před domy, ovlivněném širokým meandrem Harcovského potoka, se konaly pravidelné zeleninové trhy. Tato rázovitá část města byla tvořena rozvolněnou, malebnou klasicistní zástavbou, která však již v této době dožívala a nesplňovala nároky na moderní bydlení. To byl také důvod plošné asanace této mimořádně půvabné části města v 70. letech, poté co zde byly v roce 1964 postaveny věžové panelové domy od Jaromíra Vacka.
Ve své celkové koncepci Fanta vycházel z genia loci této části města a vytvořil malebný blok domů zřetelně citujících zdejší klasicistní architekturu. Pestrou skrumáž objektů obracejících se do ulice štítovým i podélným průčelím oživil loubím a řadou arkýřů. Po formální stránce se tento projekt blíží k současně budovanému zaměstnaneckému sídlišti, „Liebiegovu městečku“.

Publikováno v

Regulierungsplan an der Sorgegasse, Reichenberg. Schule: Architekt Professor Heinrich Fanta. Wiener Bauindustrie Zeitung 1914, roč. 31, s. 227-229

Kde mělo sídliště stát

Mapy.cz

Literatura

Regulierungsplan an der Sorgegasse, Reichenberg. Schule: Architekt Professor Heinrich Fanta., Wiener Bauindustrie Zeitung 1914, roč. 31, s. 227-229
ZEMAN, Jaroslav. Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Liberec: Knihy 555 2011.

[IMG]

Celkový pohled na Bídu před regulací

KARPAŠ Roman (et al.). Kouzlo starých pohlednic Liberecka. Liberec 1997

[IMG]

Rázovitá klasicistní zástavba

KARPAŠ Roman (et al.). Kouzlo starých pohlednic Liberecka. Liberec 1997

[IMG]

Pohled na Bídu od tiskárny bratří Stiepelů

KARPAŠ Roman (et al.). Kouzlo starých pohlednic Liberecka. Liberec 1997

[IMG]

Pohled na Bídu na výřezu snímku z roku 1900

Archiv J. Zemana

[IMG]

Historický snímek ze 30. let

Archiv J. Zemana

[IMG]

Stánek na prostranství před domy na snímku ze 30. let

KARPAŠ Roman (et al.). Kouzlo starých pohlednic Liberecka. Liberec 1997

[IMG]

Stará a nová zástavba ulice Na Bídě v roce 1979

KABÍČEK, Jan, OVSÍK, Ladislav, PIKOUS, Jan. Liberec. Liberec 1979

[IMG]

Půdorys Bídy na plánu města z roku 1858

Archiv J. Zemana

[IMG]

Půdorys Bídy na plánu města z roku 1932

Archiv J. Zemana

[IMG]

Půdorys

Wiener Bauindustrie Zeitung

[IMG]

Uliční fronta

Wiener Bauindustrie Zeitung

[IMG]

Axonometrická kresba sídliště

Wiener Bauindustrie Zeitung

[IMG]

Pohled na jeden z nárožních domů

Wiener Bauindustrie Zeitung

[IMG]

Skupina domů

Wiener Bauindustrie Zeitung