RSS Facebook

Karta stavby 

Evangelický kostel v Liberci

 
Náměstí Českých bratří | Liberec - Kristiánov
Linden Platz, Franz Liebieg Platz
GPS: 50°45'57.906"N, 15°3'43.214"E
Autor:
Gustav Sachers (1864 - 1868)
Autor:
Svatopluk Technik (1970 - 1971)
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1864 - 1868
Sloh:
Neorománský sloh
Historický název:
Evangelische Kirche
O stavbě

Kostel byl postaven pro liberecké evangelíky, kteří doposud neměli na území města vlastní svatostánek. Stavbě předcházela mnohá jednání, na nichž se zvažovalo umístění novostavby. Nakonec magistrát rozhodl, že kostel bude postaven v prostoru náměstí Českých bratří, navzdory protestům místních obyvatel. Jedná se o první velkou realizaci Gustava Sacherse v Liberci a nezapře architektovo školení v Mnichově. Kostel, tvořící dominantu této části města, byl kvalitním příkladem historizující, mnichovsky orientované architektury, inspirované kostelem sv. Ludvíka v Mnichově (1829–44) od Friedricha von Gärtnera, jenž mu mohl posloužit jako předobraz. Společné rysy lze vysledovat rovněž i u o něco mladšího starokatolického kostela ve Varnsdorfu, postaveného v letech 1875–78. Neorománská trojlodní hala s polygonálním závěrem měla štíhlou oktogonální věž na západním průčelí. Uvnitř kostela se nad hlavním vstupem nacházela polygonální varhanní empora a po stranách bočních lodí byly umístěny galerie. Na svou dobu poměrně progresivní bylo konstrukční řešení, kdy se namísto klenby uplatnil plochý strop, nesený litinovými sloupy, a dvouetážové uspořádání, ovlivněné svažitým terénem náměstí. Do spodního podlaží vedl vstup v ose presbyteria. V letech 1970–71 se uvažovalo o přeměně kostela na koncertní síň, pod vedením architekta Svatopluka Technika vypracovala SPŠ stavební Liberec příslušnou studii. Nakonec byl přes veškeré snahy léta nevyužívaný, vyhořelý a zanedbaný kostel roku 1976 zbořen.

Předobraz

Kostel sv. Ludvíka v Mnichově (1829-44)

Paralela

Starokatolický kostel ve Varnsdorfu (1875-78)

Kde kostel stál

Mapy.cz

Literatura a prameny

SOkA Liberec, Fond Městský národní výbor Liberec, III. Projektová a technická dokumentace, dokumentace staveb, Přestavba evangelického kostela v Liberci na koncertní síň, studie SPŠ V Liberci, 1970–1971, inv. č. 497, sign. 22
ZEMAN, Jaroslav. Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Liberec: Knihy 555 2011.

Odkazy

Karta stavby na stránkách, věnovaných poškozeným a zničeným kostelům, kaplím a synagogám v České republice:
www.znicenekostely.cz

[IMG]

Kostel krátce po dostavbě

[IMG]

Kostel na historické pohlednici

Archiv J. Zemana

[IMG]

Kostel na pohlednici z 2. poloviny 30. let 20. století

Archiv J. Zemana

[IMG]

Půdorys suterénu od Svatopluka Technika

SOkA Liberec

[IMG]

Půdorys přízemí od Svatopluka Technika

SOkA Liberec

[IMG]

Technikův návrh na přestavbu kostela na koncertní síň - varianta A

SOkA Liberec

[IMG]

Technikův návrh na přestavbu kostela na koncertní síň - varianta A, boční pohled

SOkA Liberec

[IMG]

Technikův návrh na přestavbu kostela na koncertní síň - varianta A, pohled ke kněžišti

SOkA Liberec

[IMG]

Technikův návrh na přestavbu kostela na koncertní síň - varianta B

SOkA Liberec

[IMG]

Technikův návrh na přestavbu kostela na koncertní síň - varianta B, axonometrický pohled

SOkA Liberec

[IMG]

Technikův návrh na přestavbu kostela na koncertní síň - varianta B, pohled do interiéru

SOkA Liberec

[IMG]

Kostel krátce před zbořením

NPÚ, ÚOP v Liberci

[IMG]

Hlavní vstup do kostela

NPÚ, ÚOP v Liberci

[IMG]

Pohled na kněžiště

NPÚ, ÚOP v Liberci

[IMG]

Vstup do suterénu, situovaný pod závěrem kostela

NPÚ, ÚOP v Liberci

[IMG]

Pohled k oltáři

NPÚ, ÚOP v Liberci

[IMG]

Pohled k varhanní kruchtě

NPÚ, ÚOP v Liberci

[IMG]

Detail galerie

NPÚ, ÚOP v Liberci

[IMG]

Detail plochého stropu, neseného litinovými sloupy

NPÚ, ÚOP v Liberci