RSS Facebook

Karta stavby 

Prokopova vila

 
Volgogradská | Liberec - Jeřáb 755
Hanicher Strasse
GPS: 50.7583219N, 15.0421956E
Autor:
Rudolf Günter (ev. Günther)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1929
Sloh:
Tradicionalismus
O stavbě

Tradicionalistickou vilu navrhl Rudolf Günter pro Dr. Margarethe Prokopovou a Dr. Alfreda Prokopa v roce 1929. V koncepci domu architekt vycházel z oblíbeného typu anglického halového domu. V suterénu se nacházelo zázemí (sklep, ústřední topení, prádelna) spolu s bytem domovníka. Ústředním prostorem domu byla hala se schodištěm do patra, do které se vstupovalo skrze zádveří s přilehlou čekárnou pro pacienty, na kterou navazoval předpokoj a ordinace. Lekářské praxi majitelů domu tak bylo až na jednu místnost věnováno celé přízemí. Patro pak bylo vyhrazeno potřebám rodiny a vedle obývacího pokoje s mohutným arkýřem, sloužícím zřejmě jako zimní zahrada, dětského pokoje a ložnice rodičů zde byla koupelna a kuchyň. Součástí areálu domu byla i jednoduchá garáž. Zajímavým prvkem je také původní oplocení, které je identické jako v případě Schneiderovy vily v Jablonci nad Nisou. Poutavým prvkem jinak poměrně prostých fasád je lucerna nad hlavním vstupem s ozdobným držákem s vepsaným dekorativním nápisem "Dr. Prokop".Dům je sice reprezentantem spíše umírněnější, konzervativněji laděné Günterovy tvorby, nicméně i přesto je ukázkou kvalitní obytné architektury meziválečného období, v tomto případě navíc kombinované s lekářskou praxí.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

WOLF, Josef. Ingenieur Architekt Rudolf Günter, Gablonz a. N. München: G. Hirth 1932
Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 755-III.

Publikováno v

WOLF, Josef. Ingenieur Architekt Rudolf Günter, Gablonz a. N. München: G. Hirth 1932

[IMG]

Celkový pohled

Foto J. Zeman

[IMG]

Půdorys přízemí a patra

Ingenieur Architekt Rudolf Günter, Gablonz a. N.

[IMG]

Výřez z plánové dokumentace - fasády

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorysy

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Projekt garáže

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Dům krátce po dostavbě

Ingenieur Architekt Rudolf Günter, Gablonz a. N.

[IMG]

Současný stav

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail oplocení a lucerny nad vstupem

Foto J. Zeman