RSS Facebook

Karta stavby 

Koleje Harcov

 
17. listopadu 14 | Liberec - Starý Harcov 590
GPS: 50.7701144N, 15.0896856E
Autor:
Pavel Švancer
Účel stavby:
Školská stavba
Výstavba:
1978 - 1992
O stavbě

Se stavbou šesti bloků kolejí, menzy, tělocvičny a sportovišť univerzita začala v červnu roku 1977. Autorem návrhu byl arch. Pavel Švancer, realizace připadla Pozemním stavbám Liberec. Jednou z prvních realizací bylo postavení lávky přes údolí k tomuto areálu. Cesta z kolejí na Harcově do kampusu na dnešním Univerzitním náměstí se tím zkrátila na 10 minut chůze. Blok kolejí C byl dokončen v roce 1980, B v roce 1981 a A v roce 1982, budova menzy byla hotova v roce 1984. Stavba první tělocvičny přímo v areálu byla dokončena v roce 1985. Bloky D, E a F postupně přibyly do roku 1992, kdy byl areál pro ubytování a sportovní vyžití 2300 studentů hotov. Dnes se na kolejích nachází také pět studentských klubů. Budova M s konferenčním sálem vprostřed bloku kolejí byla přistavena v roce 1997.
Širší areál kolejí doplňuje ještě sportovní stadion, parkoviště a obytný okrsek v ulici Březový vrch, tvořený řadovými rodinnými domky pro zaměstnance VŠST. Sportovní zázemí komplexu měl tvořit ještě plavecký bazén, k jehož realizaci však nedošlo.
Paprskovitým rozmístěním bloky reagují na terénní konfiguraci svahu nad vtokem Harcovského potoka do vodní nádrže a stupňovité terasy na jižní straně sledují sklon terénu. Mimořádné urbanistické kvality podtrhuje i situování areálu ve svahu, kdy pozadí tvoří lesní pás Jizerských hor a směrem k městu se otevírá dramatický a impozantní výhled na přehradu v pozadí s Lužickými horami. Od školního okrsku v Husově ulici jsou koleje odděleny parkově upraveným lesoparkem a roklí Harcovského potoka, překlenutou elegantní, lehce působící lávkou pro pěší, navazující na architekturu kolejí.
V exteriérech obytných bloků se v přízemí a suterénech uplatňuje robustně tvarovaný železobetonový monolit. Patra jsou vybudována kombinací konstrukčních soustav TO6B (ubytovací část) a MS 71 (vertikální komunikace). Zde je zajímavý kontrast parapetní horizontály a vertikální, jednotné plochy štítů z obkladových desek z izolačního betonu a meziokenních výplní z tmavě mořeného dřeva, které spolu s vertikálně komponovanou prosklenou schodišťovou částí vtiskávají jednotlivým blokům značnou, takřka expresionistickou dynamiku. V typickém obytném podlaží se nacházely obytné buňky, hala, klubovny, místnost pokojské, správkárna prádla, žehlírna. Velmi atypickým prvkem jsou pak pobytové, kaskádovitě řešené venkovní terasy, přístupné z chodeb a vzájemně propojené jednoramenným ocelovým schodištěm. V suterénu se nacházela posilovna, dílny, rýsovna a fotokomora.
Menza je situována uprostřed areálu, kolmo ke svahu. Ve spodním podlaží se nacházejí sklady, v přízemí to byly šatny s bufetem a kancelářemi, v patře pak rozsáhlá samoobslužná jídelna studentů a učitelů, s kuchyní ve středu dispozice. Výtvarné pojetí areálu je jednotné a nezapře typicky „Švancerovský styl“ s uplatněním pro jeho tvorbu charakteristické výrazné červené barvy. Originální, osobitou architekturu pak stylově dotváří sochařská díla Slavoje Nejdla (tzv. Pítko s otiskem ruky, 1980) a Stanislava Hanzíka (Figurální torzo, 1990—92). Jak poznamenává Jiří Štursa ve své recenzi v časopise Architektura ČSR: "Vysoký civilizační standard v prostorovém pojetí i v zařízení a vybavení realizovaných budov, výrazné výtvarné pojetí kompozice celku i jednotlivých budov vně i uvnitř a ojedinělý soulad tohoto lidského díla s okolní přírodou činí již zatím dokončenou etapu vysokoškolských kolejí VŠST v Liberci velmi dobrým příkladem soudobé československé architektury." V souvislosti s MS v klasickém lyžování 2009 prošly koleje rozsáhlou rekonstrukcí, čímž se staly nejmodernějším studentským ubytovacím zařízením v České republice.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Odkazy

Koleje a menzy TUL:
koleje.tul.cz

Výskyty v jiných databázích

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz

[IMG]

Bloky A-C postavené v první etapě

Wikimedia Commons

[IMG]

letecký snímek

www.liberec2009.com

[IMG]

sochařská výzdoba: Slavoj Nejdl a Pavel Švaner - Ruka, 1984

Vetřelci a volavky

[IMG]

TU Liberec

[IMG]

terasy

[IMG]