RSS Facebook

Karta stavby 

Kuhnova vila.

 
Šafaříkova 431 | Liberec - Nové Město
Richard Wagner Strasse
GPS: 50°46'11.074"N, 15°2'39.941"E
Autor:
Franz Radetzky
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1925 - 1925
Sloh:
Neoklasicismus
O stavbě

Jeden z nejvýstavnějších domů vybudovaný v rámci vilové enklávy na Keilově vrchu si nechal postavit františkovský řezník Hermann Kuhn. Projekt okázalé vily s nepřehlédnutelnými klasicizujícími reminiscencemi pochází z listopadu 1923 a Radetzky v práci na něm pokračoval i následující rok. Mimořádně zdařilé je zejména využití nepravidelné stavební parcely, čímž se dům stal jednou z dominant čtvrti.

Pikantní je, že na vilu Kuhn získal v roce 1925 státní podporu na základě zákona o stavebním ruchu, což v případě vil nebylo úplně běžné. Součástí vily byla i velkoryse komponovaná, parkově upravená zahrada. V suterénu domu se nacházel vedle tradičního zázemí také menší byt, určený patrně pro správce domu či zahradníka. Ústředním prostorem vily byla centrální hala a přístup do vyších pater umožňovalo schodiště, situované v půlkruhovém rizalitu. Poutavým prvkem jinak poměrně prostých fasád je reliéf pelikána krmícího svou krví mláďata, symbol rodičovské lásky, který je citací domovního znamení na klasicistním domě U Pelikána v Perštýnské ulici. Mohutná vila je zajímavou ukázkou Radetzkého klidnější a méně dekorativní klasicizující polohy tvorby.

Kde stavbu najdete najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 431-II

[IMG]

Projekt fasády z listopadu 1923.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys suterénu a přízemí z listopadu 1923.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Situace s parkově upravenou zahradou ze srpna 1924.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Projekt plotu ze září 1924.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Celkový pohled na vilu.

Foto J. Zeman.

[IMG]

Zahradní průčelí.

Foto J. Zeman

[IMG]

Vstupní brána ze Šafaříkovy ulice.

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail štítu s motivem pelikána, krmícího mláďata vlastní krví.

Foto J. Zeman