RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG][IMG]

Ernst Schäfer

 

1862 Vratislavice nad Nisou

Liberec

O autorovi

Mimořádně plodný architekt a stavitel Ernst Schäfer představuje jednoho z nejvýraznějších libereckých tvůrců. Po studiích na reálném gymnáziu absolvoval zdejší průmyslovou školu (SPŠSE a VOŠ, Masarykova ul.) a v roce 1890 si v Liberci otevřel architektonickou kancelář. Zároveň byl činný v místní Veřejně prospěšné stavební společnosti (Gemeinnützige Baugesellschaft), která pod jeho vedením realizovala v letech 1894-99 zajímavé zahradní město západně od budovy muzea. Schäferova tvorba má kořeny v historizující architektuře, u pozdějších realizací se můžeme setkat jak s florální secesí, tak i s moderní vilovou výstavbou, ovlivněnou soudobou německou obytnou architekturou a hnutím Arts and Crafts. V průběhu dvacátých let začíná do jeho tvorby pronikat i art deco. Kromě Liberce byl stavebně činný ve více či méně vzdálených městech (Českém Dubu, Jablonci nad Nisou, Náchodě, Rumburku, Žatci a dokonce ve slovinské Lublani).

Stavby v děčínském okrese

decin-tetschen.net/

Stavby na jiných místech

Gymnázium v Žatci (1903)
Obytné domy pro spořitelnu ve slovinské Lublani (1908)
obchodní a obytný dům bratří Levithů v Náchodě (1930-1932)

Literatura

Baumeister Ernst Schäfer., Deutsche Baumeister-Zeitung 1932, roč. 10, s. 120-121, 125-135
KLEIN, Dieter: Vlivy vídeňské a mnichovské architektury na liberecké stavby. In Fontes Nissae 2001, roč. 2, č. II. Liberec: Technická univerzita 2001. s. 23-29.
ZEMAN, Jaroslav. Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Liberec: Knihy 555 2011.

Odkazy

Článek Alexandra Skalického, věnovaný Schäferově tvorbě v Náchodě:
www.alexandrskalicky.cz

Výskyty v jiných databázích

Ulrich Bücholdt:
www.kmkbuecholdt.de

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

Stavby autora

[IMG]

1899 Sídliště Obecně prospěšné stavební společnosti

[IMG]

1901 Herzigova vila

[IMG]

1902 Blaschkova vila

[IMG]

1923 Liebiegovo městečko

[IMG]

1925 Sídliště Jeřáb

[IMG]

1929 Bytový a obchodní dům Theodora Fritze a Anselma Freiberga