RSS Facebook

Článek 

Pavel Deržmíšek: Liberec - Perštýn

22. 09. 2011 | autor: Pavel Deržmíšek

ateliér prof. Ing.arch. akad.arch. Jiřího Suchomela | 3. místo v soutěži | letní semestr 2010

V letním semestru 2010 byla vypsána studentská soutěž ve spolupráci Fakulty umění a architektury v Liberci, italské univerzity Politecnico di Milano a firmy ECE Projektmanagement.

Kam je projekt situován

50°45'49.267"N, 15°3'33.370"E
Mapy.cz

Autorská zpráva

PRASKLINA – STUDENTSKÁ DÍRA

DÍRA – prostor, který bývá zaplněn

 

PRASKLINA

  • jako přepis původního obsahu
  • jako jizva po necitlivém zásahu
  • jako náhoda nepravidelné díry
  • jako sevření definované dírou
  • jako struktura lidí i přírody
  • jako ulice chybějící Liberci

 

Prostor díry vyplňuji stavbou, která ji v daném spádu pravidelně zalévá. Do této nové vrstvy vstupuji sedmi vzájemně propojenými prasklinami, které hmotu rozdělují na jednotlivé bloky. Trhliny slouží jako hlavní komunikační prostor a zároveň celek prosvětlují . Střechy jednotlivých bloků jsou zatravněny a slouží jako otevřený park. Zbytek pozemku je osazen stromy. Vznikají tak dva světelně rozdílné parky, které doplňují hustě zastavěnou jámu.

 

Dispoziční řešení:

 

Okolo prasklin se odehrává hlavní život celého návrhu. Návrh je zaměřen převážné na krátkodobé přechodné ubytování ( koleje, ubytovna, bydlení...) se službami a parkovišti. Pro služby je vyhrazen celý spodní parter stavby. Nachází se zde hlavně hospody, restaurace, kavárny, jídelny, obchody, kanceláře… Jejich čistá pronajímatelná plocha je okolo 5500 m2. Zbylá patra slouží pro hlavní náplň – ubytování. Jsou zde pokoje od 20m2 – 150m2 určené pro 1 – 10 osob. Každý pokoj má svoji kuchyňku, samostatný záchod a koupelnu. Dva pokoje jsou vždy navěšeny a jedno společné komunikační jádro. Celková pronajímatelná plocha je okolo 13 000 m2. Parkoviště je umístěno uvnitř dvou největších bloků. Obě parkoviště jsou čtyřpatrová . Spodní patra jsou v obou blocích plynule přístupná z okolního terénu. Ostatní patra jsou dosažitelná pomocí výtahu. Celková plocha parkovišť je okolo 15 000 m2. To postačí zhruba pro 400 aut.

 

Technické řešení:

 

Stavba je řešena jako železobetonový monolit. Obvod tvořený ubytováním a službami je proveden jako příčný stěnový. Vnitřní parkoviště pak jako monolitický skelet. Obvod bloku, který bezprostředně sousedí s prasklinou je vyzděn mezi monolit tepelně izolačními keramickými tvárnicemi. Vnější povrch všech budov má bílou omítku.

 

Provozní řešení:

 

Celek je navržen jako pěší zóna. Pro obsluhu slouží jedna jednosměrně průjezdná prasklina. Slouží převážně pro obsluhu parteru se službami, pro odvoz odpadu a je dimenzovaná na nutný zásah hasičů, záchranné služby a policie. Vjezd malých motocyklů je povolen. Ostatní motorová vozidla pouze na povolení.

[IMG]

stávající stav

[IMG]

koncepční schémata

[IMG]

model

[IMG]

axonometrie

[IMG]

perspektiva

[IMG]

Vizualizace

[IMG]

Vizualizace

[IMG]

Vizualizace

[IMG]

Řez

[IMG]

Fasáda

[IMG]

Půdorysné schéma