RSS Facebook

Článek 

Kostely v kouři komínů: sakrální architektura na Liberecku, Jablonecku a Frýdlantsku kolem roku 1900

03. 01. 2023 | autor: Liberec:Reichenberg

Jak to vlastně bylo se vznikem kostelů kolem roku 1900? Proč se stavěly, jak se do jejich podoby promítl duch doby, nebo významní průmyslníci? Celou řadu nově objevených informací, ale i známých údajů přináší kniha historičky Aleny Řičánkové nazvaná Kostely v kouři komínů: sakrální architektura na Liberecku, Jablonecku a Frýdlantsku kolem roku 1900. Na pultech knihkupců se objeví jako jedna z novinek tohoto roku.

Mgr. Alena Říčánková Ph.D
Historička umění Alena Řičánková (1979) se zabývá architekturou přelomu 19. a 20. století. Studovala dějiny uměni na City College v New Yorku a na Univerzitě Karlově v Praze, kde v roce 2018 obhájila disertační práci věnovanou německým kostelům v severních čechách kolem roku 1900. Během studií získala tříleté stipendium Grantové agentury Univerzity Karlovy, roční stipendium Leonharda Molla na Ludwig-Maxmilian-Universität v Mnichově a půlroční stipendium DAAD na Technische Universität v Dráždanech. V Mnichově také absolvovala praxi v památkovém oddělení arcibiskupského ordinariátu. Působila v Národní galerii v Praze, kde realizovala lektorské programy pro středoškolské studenty a přednáškové cykly pro veřejnost. V Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Praze a v Liberci pracovala nejprve jako dokumentátor a posléze coby územní garant. Získala tak dlouholetou praxi památkáře v terénu, tedy práce „face to face" s historickou stavební materii, jejími majiteli, projektanty a architekty. Spolupodílí se na stavebně-historických průzkumech, publikuje články věnované architektuře a výtvarnému umění (Art Antiques, Průzkumy památek, Fontes Nissae) a každoročně organizuje Den architektury v Liberci.

[IMG]

[IMG]