RSS Facebook

Článek 

Iveta Doležalová: Liberec - Perštýn

22. 09. 2011 | autor: Iveta Doležalová

ateliér prof. Ing.arch. akad.arch. Jiřího Suchomela | 1. místo v soutěži | letní semestr 2010

V letním semestru 2010 byla vypsána studentská soutěž ve spolupráci Fakulty umění a architektury v Liberci, italské univerzity Politecnico di Milano a firmy ECE Projektmanagement.

Kam je projekt situován

50°45'49.267"N, 15°3'33.370"E
Mapy.cz

Autorská zpráva

Nový dům vzniká jako reakce na opuštěnou stavební jámu, jež dala místu výrazný charakter.

Stává se bariérou, přechodem - na samé hranici centra města a klidné čtvrti s rodinnými domy.

Uzavírá prostor městského centra, směrem k němu se tváří jako městský dům. Dotváří ulice, respektuje výšku okolní zástavby.

Směrem dovnitř je tvořen terasami, přirozeně navazuje na vykopanou jámu, vytváří vnitřní park s jezírkem.

Stává se ideálním prostorem pro bydlení – namísto severního svahu vytváří jižní.

Bydlet a pracovat v centru, vysoká intenzita zástavby, každý byt s terasou - zahradou.

Situace

Řešená parcela se nachází v jižním centru Liberce. Tvoří přechod mezi dvěma typy zástavby, na severu sousedí s městským centrem, na jihu se čtvrtí Perštýn s převážně rodinnými domy. Po záměru vybudovat na ní velké obchodní centrum, od kterého bylo ustoupeno, zde zůstala obrovská stavební jáma. Ta pokrývá téměř celé území a v nejvyšším bodě má převýšení až 20 metrů.

Koncept návrhu

Vztah k městu.

Základní myšlenkou projektu bylo vytvořit jasnou hranici městského prostoru, ke kterému řešené území přiléhá. Nový objekt vytvořil bariéru a stanovil tak jasně konec městského centra. Do města se tváří jako městský dům, zároveň však reaguje na jámu, která dala řešenému území výrazný charakter.

Reakce na jámu.

Směrem dovnitř je objekt tvořen terasami, přirozeně navazuje na vykopanou jámu. Stavba nevyužívá stávající severní svah, ale doplňuje ho a vytváří vlastní, převážně jižně orientovaný, tvořený terasami domu. Luxusní bydlení v centru města s vysokou intenzitou zástavby. Každý má svoji „zahrádku“ v podobě velké terasy. Navíc společný centrální prostor s malým jezírkem, které na místě vzniká přirozeně. V horní části je park – veřejný prostor – s cestou, která spojuje dvě ulice vymezující řešené území. Je doplněna zastaveními v podobě altánku či vyhlídky na město.

Popis architektonického řešení

Polyfunkční dům.

V nižších patrech jsou směrem k ulici orientovány obchody, kanceláře, či malé provozovny, dovnitř byty. V horních patrech jsou oboustraně prosvětlené byty a mezonety. Dům nabízí možnost spojení bytu a kanceláře – bydlet a pracovat v centru. V části, která navazuje na město, je dům pětipodlažní, s postupujícím svahem a stoupajícími ulicemi se z něj stává dům dou až třípodlažní – reaguje tak zároveň na měřítko ulic, které dotváří. Každý z bytů má přístup na venkovní schodiště, jež se svažuje k centrálnímu prostoru s jezírkem. Na jihozápadním cípu najdeme nadstandartní vybavení celého komplexu – fitness centrum se saunou a posilovnou, dětské centrum a dílnu. Dům nabízí celkem 94 bytů. V suterénu je umístěna garáž s kapacitou 94 parkovacích stání. V severovýchodní části je umístěna další garáž pro 20 aut. Dům je řešen jako železobetonový skelet. Směrem k městu se obrací skleněnou fasádou, vnitřní část tvoří zelené terasy.

 

 

[IMG]

stávající situace

[IMG]

využití jámy

[IMG]

situace širších vztahů

[IMG]

koncepční skica

[IMG]

situace

[IMG]

hmotové schéma

[IMG]

půdorysy, řezy

[IMG]

půdorysy

[IMG]

vizualizace