RSS Facebook

Karta stavby 

Jakobova vila

 
Klášterní 954 | Liberec - Staré Město
Karl Herzig Strasse
GPS: 50°46'9.229"N, 15°3'57.032"E
Autor:
Max Hans Kühne - (Lossow u. Kühne)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1924 - 1925
Sloh:
Neoklasicismus
O stavbě

Luxusní vila místního textilního průmyslníka Oskara Jakoba byla vystavěna v roce 1924. Investor zprvu oslovil domácího architekta Ferdinanda Elstnera, nakonec se však rozhodl angažovat kancelář Lossow & Kühne, jež vypracovala 15. srpna 1924 nový projekt. Racionálně řešený půdorys a uspořádání jednotlivých místností poskytovaly obyvatelům domu vysoký standard bydlení. V suterénu se nacházel kromě užitkových prostor (kotelna, garáž, dílna, uhelný sklep a dřevník) byt domovníka a vinný sklípek. Srdcem domu byla centrální vstupní hala s reprezentativním schodištěm do patra, z níž se vcházelo do jednotlivých místností. Nejzajímavější je atypický polygonální nárožní čajový pavilon se zimní zahradou. Stylovým východiskem exteriérů byl oblíbený neoklasicismus, s řadou elegantních prvků. Vilu obklopovala původně rozsáhlá, náročně upravená zahrada. Přestože je objekt částečně znehodnocen poválečnou adaptací na zaměstnaneckou jídelnu přilehlé nemocnice, zůstalo zachováno udivující množství hodnotných prvků, mj. okenní a dveřní výplně, provozní výtah k přepravě pokrmů, krb, štukové stropy, táflování a zejména honosné schodiště do patra.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

HARTMANN, Angela. Architekten Lossow & Kühne Dresden. Mit einer Einleitung von Werner Hegemann, Berlin 1998
Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1925. Reichenberg: Die Stadt Reichenberg 1925
Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 954 – I
ZEMAN, Jaroslav. Mezi tradicí a modernitou – tvorba ateliéru Lossow & Kühne v severních Čechách. In Fontes Nissae 2011, roč. 12, č. XII. Liberec: Technická univerzita 2012

Publikováno v

HEGEMANN, Werner. Architekten Lossow & Kühne Dresden. Berlin: F. E. Hübsch 1930.

[IMG]

Situace.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Jihovýchodní průčelí na plánové dokumentaci.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Jihozápadní průčelí na plánové dokumentaci.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Severozápadní průčelí na plánové dokumentaci.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Projekt oplocení z roku 1925.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Fotografie vily krátce po dostavbě.

HEGEMANN, Werner. Architekten Lossow & Kühne Dresden.

[IMG]

Celkový pohled na vilu.

Foto J. Zeman

[IMG]

Jihovýchodní průčelí s půlkruhovým arkýřem, krytým přilbovou střechou.

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled od severovýchodu.

Foto J. Zeman

[IMG]

Bývalý hlavní vstup.

Foto J. Zeman.

[IMG]

Detail klenáku někdejšího hlavního vstupu s monogramem stavebníka.

Foto J. Zeman

[IMG]

Vstupní hala s reprezentativním schodištěm do patra.

Foto J. Zeman

[IMG]

Krb ve vstupní hale.

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled na schodiště haly z patra.

Foto J. Zeman