RSS Facebook

Článek 

Michaela Dlouhá: Liberec - Perštýn – Park slunečních odrazů

18. 10. 2011 | autor: Michaela Dlouhá

ateliér prof. Ing.arch. akad.arch. Jiřího Suchomela | letní semestr 2010

V letním semestru 2010 byla vypsána studentská soutěž ve spolupráci Fakulty umění a architektury v Liberci, italské univerzity Politecnico di Milano a firmy ECE Projektmanagement.

Kam je projekt situován

50°45'49.267"N, 15°3'33.370"E
Mapy.cz

Autorská zpráva

Z hory se stal kopec naruby, jáma. Tento stav je respektován a zásah do terénu je minimální. Nejvýraznějším zákrokem jsou pevné platformy, prázdné sokly ve volné zeleni. Bílé plochy znamenají zastavení v momentu vířivého pohybu barevných sklíček, která přicházejí z jednoho zdroje. Jejich pramenem je slunce odražené od rozehraných ploch. Zrcadla se stávají obrovskou sochou, odpovídající dimenzím prostoru jámy. Skulptura je jejím protějškem, dotvořením, koncem ulity. V tomto těle jsou připravena prázdná místa pro sochařská díla mikrokosmu těla. Spirála je nyní uzavřena, propustná jediným vstupem. Jáma je samostatná a oddělená od světa, je to zákoutí a závětří. Uzavřená zahrada vyvolává myšlenky na Ztracený ráj a představy o něm. Nacházíme přívětivou krajinu, ve které se ztrácíme a opět nalézáme mezi prolnutými ostrovy, jež v sobě mohou skrývat odlišné světy. Procházíme zvolna vysokou trávou posetou květy, nalézáme prázdná bílá místa nebo putujeme za odrazy po svazích zahrady. Sochy jsou tu s námi a jako my se skrývají a znovu se objevují mezi stromy. Střípky světla se pohybují po svazích a nakonec doplouvají do těžiště spirály.

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]