RSS Facebook

Článek 

Jiří Němeček: Liberec - Perštýn

20. 03. 2012 | autor: Jiří Němeček

ateliér prof.Ing.arch. Jaroslava Šafera | letní semestr 2010

V letním semestru 2010 byla vypsána studentská soutěž ve spolupráci Fakulty umění a architektury v Liberci, italské univerzity Politecnico di Milano a firmy ECE Projektmanagement.

Kam je projekt situován

50°45'49.267"N, 15°3'33.370"E
Mapy.cz

Autorská zpráva

 

OBRAZ MĚSTA JE TVOŘEN Z ČÁSTÍ

MOTTO: ZDÁNLIVĚ ROZPADLÁ VĚC VYTVÁŘÍ CELEK. (SOLITÉR CELEK NARUŠUJE)

 

 

Vítejte v Liberci!

Když se řekne Liberec, většina lidí vzpomene nejprve Centrum Babylon až pak Ještěd. Málokdo řekne, že je to krásné město. Ze zajímavých budov jsou to vždy solitéry. Ten nejvýraznější a nejlepší ční nad městem, je však sám a město neutvoří … Ani další solitéry výrazné architektury v centru Liberce velkorysé město typu Hradce Králové nevytvoří. Důvodem je výrazný a různorodý terén. Právě ten dává charakter tomuto městu. Právě proto se v Liberci nedá chovat jako v Hradci a plánování musí být sofistikovanější. Pouhá architektura nemá volnou ruku, do hry vstupuje původní příroda se svojí terénní morfologií.


Návrh pro město.

Propojení.

Lightmotivem návrhu je propojení dolního centra Liberce se Šibeničním vrchem, který má potenciál stát se nejvyšším místem ve městě (duchovním). Leží hned vedle známého krematoria s neutěšeným hřbitovem. Tato oblast ( lze z ní krásně pozorovat město s 360 stupňovým rozhledem) má potenciál stát se místem klidu a odpočinku. PROTO je skze DÍRU zanechaná prostupnost směrem VZHŮRU. Hledám dlouhodobé, udržitelné a postupné řešení obnovy území, ne NÁPLAST za další HRUBÝ vstup do centra města. 19. století přineslo pro toto město zásadní zásahy. Opravdu nechci prohlubovat další měřítkovou propast mezi jednotlivými architekturami města, ale harmonizovat obraz města do srozumitelného celku. Tento celek se snažím vytvořit i v této centrální části města.

 

 

 

Prostředí.

Řešením je přinést v době rozkolísané a nejisté doby dlouhodobou oporu, vytvářející potenciál postupného rozvoje. Krize přináší prostor pro přemýšlení jak dál, jak JINAK. Krize přináší možnost přehodnotit dosavadní megalomanské záměry a začít se chovat zodpovědně k území, které sdílíme. Řešené území se NESMÍ stát privátní oázou klidu, ale musí být maximálně prostupné. Můj návrh je vysoce urbánní a zapadá do celkové struktury města. V MÍSTĚ VYTVÁŘÍM originální LOKALITU, KTERÁ V LIBERCI CHYBÍ. Přičemž ČTVRŤ neboli LOKALITA je základní STAVEBNÍ JEDNOTKOU města. Útulné místečko, jámička.

 

 

 

Architektonické řešení.


VYTVOŘENÍ PROSTŘEDÍ ZA POMOCÍ ČÁSTÍ ...

DÍRU ANI NEZAPLÁCNOUT ANI NEOHRADIT ALE ZABYDLET.


Liberec je jedna velká rezidenční čtvrť! Proto je 80-90% návrhu bydlení.

Architektura obývající díru je rozdílná podle místa, ve kterém se, povětšinou na okraji, vyskytuje. Z návrhu jsou co do objemu nejvýraznější tři věžové obytné domy, které jakoby připluly do díry. Ulice Na Perštýně, která obchází jámu z levé strany je dotvořena jednak konci věžových domů, jednak několika samostanými menšími bytovými domy zapojenými do uliční fronty. Tím obnovuji ztracený charakter této historické cesty do Liberce. Dále: vůči městu jsou vystavěny dva bloky, menší je atriová galerie, větší polyfunkční objekt s věží – hotelem. Vytvářejí jakýsi filtr, který cloní dolní centrum od této lokality.

Předpokládá se schování vytížené komunikace pod zem, což umožní přímé spojení s Fügnerovou ulicí a zklidnění daného místa, případně možnost vytvoření nového centrálního prostoru dolního centra. Pravou část díry (z pohledu od města) ohraničuje most se zavěšenými boxy sloužícími volnočasovým aktivitám. Most je pro pěší a stoupá na malé náměstíčko s několika hospodami s výhledem na jezero. Pravý břeh jámy za mostem je zastavěn blokovými domy vytvářejících sevřenější prostředí malé strany. Po schodech uličkami malé strany se dostáváme nahoru na hřibitov ke krematoriu, které se však z neznámého důvodu obrací ke městu svými zády. (nejspíš opět navrženo jako solitér bez kontextu!)


Etapovitost.

Návrh předpokládá realizaci po částech (per partes), tedy po jednotlivých domech, celkem ve 4 etapách jdoucích od polyfunkčního domu ve směru hodinových ručiček od města. Jednotlivé domy, případně jejich soubory, by navrhovali jednotliví architekti, jak je naznačeno v návrhu.

 

 

SHRNUTÍ: VYSOCE KONTEXTUÁLNÍ NÁVRH, KTERÝ CHÁPE CELKOVÝ OBRAZ MĚSTA.

Může se zdát, že tento návrh není výrazným architektonickým projevem, který se zjevně bude v rámci soutěže hodnotit. Soutěž je však ideovou soutěží a v rámci ideí se svým návrhem vydávám za hranice pouhé architektury a snažím se pohlížet na problém liberecké díry jako na komplexní fúzi problémů tohoto města. Opravdové řešení pro díru spočívá v jeho rafinovaném propojení s městem. Více než město je totiž Liberec konglomerátem různých prostředí, nebo přesněji řečeno pospojováním různorodých fragmentů. Jak tyto části pospojovat je problém prvotní. Liberec je nejrozpojitějším městem, které znám. Jeho morfologie nemá obdob žádného jiného krajského města v Čechách ani na Moravě.


A NA ZÁVĚR: MĚSTO NENÍ BUSINESS!
A ani to, co zbyde mezi solitéry ...

[IMG]

situace širší vztahy

[IMG]

situace širší vztahy

[IMG]

schéma situace

[IMG]

perspektiva

[IMG]

situace

[IMG]

schéma

[IMG]

perspektiva

[IMG]

řezopohledy

[IMG]

perspektiva

[IMG]

perspektiva

[IMG]

perspektiva

[IMG]

perspektiva

[IMG]

perspektiva

[IMG]

perspektiva

[IMG]

perspektiva

[IMG]

perspektiva