RSS Facebook

Karta stavby 

Pavilon umění

 
Liberec - Kristiánov
GPS: 50°46'11.832"N, 15°4'15.670"E
Autor:
Josef Zasche
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
1906 - 1906
Sloh:
Geometrická secese
Historický název:
Kunstgebäude
O stavbě

Konkurenční projekt pavilonu vypracoval Rudolf Bitzan, avšak organizační výbor se nakonec rozhodl pro Zascheho návrh. Pavilon se skládal z dominantní centrální části s předsazeným schodištěm a dvou postranních křídel, přičemž průčelí zdobily skleněné mozaiky Richarda Teschnera a plastiky Franze Thieleho. Zajímavě řešen byl především portál, jehož vnitřní strany lemovaly sloupy. Z formálního hlediska se jednalo o progresivní, darmstadtsky laděný objekt na pomezí secese a moderny s prostou, monumentální fasádou, charakteristickou pro Zascheho následující tvorbu. Expozici tvořila díla německých malířů a sochařů, namátkou Wenzela Franze Jägera, Franze Thieleho, Augusta Brömse, Alfreda Kubina, Waltera Klemma, Emila Orlika či Franze Metznera spolu s architektonickými modely a plánovou dokumentací stávajících i plánovaných staveb různých architektů, mj. Rudolfa Bitzana či Maxe Kühna.

Kde stavba stála

Mapy.cz

Literatura a prameny

Deutschböhmische Ausstellung. Reichenberger Zeitung, 17. 5. 1906, příloha, s. 1-18
Die Deutschböhmische Ausstellung in Reichenberg 1906. Wiener Bauindustrie Zeitung 1906, roč. 24, s. 97-101,107-111, tab. 23-26
ERHARD, Arnold (Hrsg.). Deutschböhmische Ausstellung,, Reichenberg: Erhard Arnold, 1906.
MELANOVÁ, Miloslava. Liberecká výstava 1906. Liberec: Kalendář Liberecka 1996.
ZEMAN, Jaroslav. Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Liberec: Knihy 555 2011.
ZEMAN, Jaroslav: Rudolf Bitzan, pozapomenutý spolutvůrce tváře Sudet, in: Fontes Nissae X Liberec: Technická univerzita 2009, s. 24

Publikováno v

Die Deutschböhmische Ausstellung in Reichenberg 1906. Wiener Bauindustrie Zeitung 1906, roč. 24, s. 97

[IMG]

Hlavní průčelí.

Wiener Bauindustrie Zeitung

[IMG]

Hlavní vstup.

Deutsche Kunst und Dekoration

[IMG]

Interiér se sochou Franze Metznera.

Deutsche Kunst und Dekoration

[IMG]

Dobová kresba centrální partie pavilonu.

Deutschböhmiche Ausstellung Reichenberg

[IMG]

Pavilon umění na dobové pohlednici.