RSS Facebook

Karta stavby 

Liebiegova vila

 
Jablonecká 41/27 | Liberec - Kristiánov
Gebirgs Strasse, Gablonzer Strasse
GPS: 50°46'4.854"N, 15°4'4.173"E
Spoluautor:
Adolf Bürger (1896 - 1897)
Spoluautor:
Humbert Walcher von Molthein (1897 - 1898)
Spoluautor:
Jakob Schmeissner (1904 - 1911)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1896 - 1911
Sloh:
historismus, barokizující moderna
Lidový název:
Zámeček
O stavbě

Pozoruhodná vila vybudovaná pro liberecké textilní magnáty vznikla ve třech etapách, které souvisejí s angažovanými architekty. Nejstarší část postavil v letech 1896-97 místní architekt a stavitel Adolf Bürger v romantizujících formách severské (německé) neorenesance s využitím falešného hrázdění (tzv. tyrolský styl). Následovala eklektická centrální partie od významného vídeňského architekta Humberta Walchera von Molthein a výstavbu rozsáhlého komplexu posléze završil „dvorní“ architekt rodiny Liebiegů, Jakob Schmeissner. Ten nejdříve k Bürgerově části vily přistavěl v roce 1904 tzv. Dětské křídlo v obdobných romantizujících formách a později (1911) rezidenci rozšířil o mohutné pravé křídlo. V jednotě s architekturou vily jsou i náročné interiéry, přičemž nejhodnotnějším prostorem je bezesporu Sál bájí (1911) s mytologickými freskami od Julia Mössela. Mimořádně kvalitní objekt je součástí širšího areálu s dalšími obytnými a provozními budovami, tvořícími jeho zázemí a dobře demonstruje moc a vliv Liebiegů v tehdejším Liberci.

Možný předobraz

vila Heinricha Liebiega ve Frankfurtu nad Mohanem (tzv. Liebieghaus), architekt Leonhard Romeis (1896)

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

100 Jahre Johann Liebig & Comp. : Ein Gedenkbuch für jene, die nach uns kommen Reichenberg. Reichenberg: Liebig & Comp., 1928?
KARPAŠ, Roman a kol: Kniha o Liberci. Liberec, Dialog 1996
Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 41-V.
MOHR Jan, Liebiegova vila: In Ročenka Liberecké architektury. Liberec: Občanské sdružení Cesty: Fotoarchiv města Liberce 2006. 
RANDÁČEK, Jan; Olomouc 1998: Liberecká architektura v letech 1895-1938. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého, Filozofická fakulta. Katedra dějin umění.
ŠTERNOVÁ, Petra: Liebiegové a Liberec. Liberec: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci 2009
ZEMAN, Jaroslav: Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění.

Publikováno v

Wohnhaus des Hrn. Baron Theodor von Liebieg in Reichenberg in Böhmen. Architekten: Walcher & Molthein in Wien und Karl Lederle in Reichenberg. Deutsche Bauzeitung 1899, roč. 33, s. 241, 244-246, 249

Odkazy

Virtuální prohlídka vily:
www.infolbc.cz

Výskyty v jiných databázích

Liberecký kraj:
www.liberecky-kraj.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

hrady cz:
www.hrady.cz

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

TOPOMOMO:
topomomo.eu

registr VCPD:
registr.cvut.cz

[IMG]

A. Bürger a H. Walcher von Molthein: hlavní průčelí

foto: Filip Landa

[IMG]

J. Schmeissner - pravé křídlo

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

Hlavní portál

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

Socha Panny Marie na fasádě rodinné kaple

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

Strop v sále bájí

archiv J. Zemana

[IMG]

interiér

archiv J. Zemana

[IMG]

H. Walcher von Mothein - centrální část vily krátce po dostavbě

Deutsche Bauzeitung 1899

[IMG]

Půdorys vily před přístavbou Schmeissnerových křídel

Deutsche Bauzeitung 1899

[IMG]

Liebiegova vila na archivním snímku.

SOkA Liberec

[IMG]

Bürgerův projekt nejstarší části vily

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

H. Walcher von Mothein - projekt centrální části vily.

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

Projekt tzv. Dětského křídla.

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

J. Schmeissner - dostavba vily. Pravé křídlo.

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

J. Schmeissner - řez tzv. dětským křídlem

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

J. Schmeissner - půdorys pravého křídla

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

J. Schmeissner - dostavba vily, pravé křídlo. Celková situace

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu