RSS Facebook

Karta stavby 

Projekt baru Rokoko

 
Hermannova | Liberec - Staré Město
Kilichesgasse
GPS: 50°46'15.326"N, 15°3'40.831"E
Autor:
Franz Radetzky
Účel stavby:
Stavba pro obchod
Výstavba:
1928
Sloh:
Funkcionalismus
O stavbě

Pozoruhodný a v kontextu Radetzkého známé tvorby poměrně ojedinělý projekt představuje nedávno objevený nerealizovaný návrh baru Rokoko pro restauratéra Josefa Fischbacha v dnešní Hermannově ulici. Projekt počítal s razantní přestavbou stávajícího domu čp. 334-I a návrhem z roku 1928 se Radetzky dopracoval téměř k funkcionalismu, nicméně značně osobitému a do značné míry odlišnému od jeho art decové tvorby. Prosté kubické těleso domu oživil vertikálním neonovým pásem s názvem podniku na fasádě do dnešní Hermannovy ulice. Nároží s předsazenou terasou pak zdůraznil reklamním "pilířem" završeným neidentifikovatelnou plastikou. Jednotlivé horizontální pásy fasády vzájemně odlišil různou skladbou oken, kdy v parteru a prvním patře, vyhrazeným kavárenskému a restauračnímu provozu užil mohutných okenních pásů. Racionální skladbě fasád odpovídá i dispoziční řešení. V suterénu se mělo nacházet nezbytné zázemí provozovny. V přízemí měla být velká snídaňová místnost, do které se mělo vcházet skrze nový vstup. Celé první patro mělo být vyhrazeno potřebám rozlehlé luxusní kavárny a zbylá podlaží měla sloužit k bydlení.

Kde stavba měla stát

Mapy.cz

Literatura a prameny

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 334 – I

[IMG]

Titulka návrhu

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

Situace

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

Celkový pohled na axonometrické kresbě

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

Nákres průčelí do Hermannovi ulice

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

Průčelí do Kavčí ulice

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys přízemí

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys prvního patra s kavárnou

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys 2 a 3 podlaží

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

Řez

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu