RSS Facebook

Karta stavby 

Obytný a administrativní dům D.H.V.

 
Na Perštýně 368 | Liberec - Perštýn
Birgstein Gasse
GPS: 50°45'51.714"N, 15°3'36.299"E
Autor:
Heinrich Perst
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1930 - 1930
Sloh:
Tradicionalismus
Historický název:
Deutscher Handels- und Industrieangestellten- Verband
O stavbě

Pod zkratkou D.H.V. se skrývá československá pobočka Deutscher Handels- und Industrieangestellten- Verband tedy Německého svazu zaměstnanců obchodních a průmyslových, která měla svou centrálu v Ústí nad Labem. Další pobočky pak byly v Podmoklech, Jablonci nad Nisou, Karlových Varech, Praze, Brně a Opavě. Protože však meziválečný Liberec představoval neoficiální hlavní město českých Němců, není divu, že prakticky současně s ústeckým sídlem vznikla novostavba D. V. H. i zde. Plány signované architektem Perstem pocházejí ze srpna 1930 a novostavba byla postavena na místě staršího pozdně klasicistního domu postaveném po polovině 19. století. Dle dochované plánové dokumentace se v suterénu vedle nezbytných sklepů nacházel jednopokojový byt správce, přízemí bylo z valné většiny vyhrazeno místní pobočce D. V. H. (vedle kanceláří zde byla mj. i velká zasedací místnost a knihovna) a zbylá patra s velkometrážními byty (na každém patře se nacházely vždy dvě bytové jednotky), určenými pro zaměstnance svazu. V architektionickém řešení Perst vycházel z tradicionalistického proudu architektury, příznačného např. pro soudobou tvorbu ateliéru Lossow & Kühne. V nedávné době byl dům bohužel zateplen, takže zmizela valná většina plastických prvků na fasádě, mj. i relikty nápisu D.V.H. nad mohutným hlavním vstupem do objektu.

Paralela

Dům D. V. H. v Ústí nad Labem (1930), architekt Franz Ludwig

Kde dům najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 368-IV

[IMG]

Původní pozdně klasicistní dům, jenž stával na místě novostavby

Magistrát města Liberce, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Zákres hlavního průčelí zbořeného pozdně klasicistního domu

Magistrát města Liberce, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Situace

Magistrát města Liberce, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Projekt hlavního průčelí

Magistrát města Liberce, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Projekt dvorního průčelí, obráceného do svahu nad Mlýnskou ulicí

Magistrát města Liberce, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Axonometrická skica Heinricha Persta se zakreslením domu do uliční fronty

Magistrát města Liberce, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Skica domu

Magistrát města Liberce, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Celkový pohled na dům před zateplením

Foto J. Zeman

[IMG]

Hlavní průčelí

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail vstupního portálu

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail dnes již zaniklého nápisu D.V.H. na fasádě

Foto J. Zeman