RSS Facebook

Karta stavby 

Strossova chata

 
Chelčického | Liberec - Kristiánov
Felgenhauerstrasse
GPS: 50.7715656N, 15.0765492E
Autor:
Oskar Rössler
Stavitel:
Adolf Bürger
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1925 - 1926
O stavbě

Krátce po dostavbě pozoruhodné vily se Franz Stross rozhodl pro stavbu dalšího domu, tentokrát víkendové chaty, sitované na dohled od své rezidence. Autorem návrhu byl Oskar Rössler, který vyprojektoval velmi zajímavý patrový objekt vhodně zapadající do zástavby ve svahu nad libereckou přehradou. Dům výmluvně odráží dobový fenomén dřevostaveb, hojně rozšířený právě v pohraničních oblastech a zároveň je kvalitní ukázkou rekreačního objektu pro vyšší společenské vrstvy v meziválečném Československu. Nejpoutavějším prvkem jinak střídmé a racionálně řešené dřevostavby je zajímavě koncipovaný schodišťový rizalit s půlkruhovým štítem, prosvětlený mohutným půlkruhovým oknem. Vysoké kvality pak vykazuje zejména nenásilné urbanistické zakomponování novostavby do svahu nad přehradou, díky čemuž svým sezónním obyvatelům poskytoval působivý výhled na vodní plochu přehrady, rámovanou lesním porostem. Rodina Franze Strosse chatu využívala až do roku 1934, kdy byla zřejmě z finančních důvodů prodána rodinnému příteli Leo Silbersternovi s manželkou Dorou, kteří se sem přestěhovali z vily v Masarykově ulici, pravděpdobně i s nábytkem navrženým věhlasným Thilo Schoderem. Z této doby pocházejí také drobné úpravy domu od Jakoba Fiedlera, kdy mj. v souvislosti s jeho celoročním obýváním došlo k zateplení heraklitovými deskami uvnitř konstrukce a dostavbě garáže.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Prameny

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu 215-V

[IMG]

Celkový pohled na chatu od přehrady

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Projekt plotu

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Projekt chaty od Oskara Rösslera

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Západní průčelí a půdorys suterénu

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Severní průčelí se schodišťovým rizalitem a půdorys přízemí

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Jižní průčelí a půdorys patra

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys přízemí a suterénu na výřezu plánové dokumentace s úpravami domu z roku 1934

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Severní průčelí se zajímavě řešeným rizalitem na výřezu plánové dokumentace z roku 1934

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Projekt garáže

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Pohled na chatu z dnešní Chelčického ulice

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Garáž

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Pohled na dům od přehrady

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Pohled na chatu z protějšího břehu přehrady

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Pohled z cesty kolem přehrady

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Pohled od přehrady

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Průčelí směrem k přehradě

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Detail patra

Foto J. Zeman 2014