RSS Facebook

Karta stavby 

Jágrův dům

 
Šlikova 406 | Liberec - Horní Růžodol
GPS: 50°45'23.825"N, 15°3'31.151"E
Autor:
František Zejdl
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1931 - 1931
Sloh:
Expresionismus
O stavbě

Dům čp. 406 pro pekaře Jaroslava Jágra na rohu Tylovy a Šlikovy ulice je mimořádně zajímavou ukázkou expresivně laděné meziválečné architektury, částečně ovlivněné tvorbou Jiřího Krohy. Prvotní, nerealizovaný tradicionalisticky laděný projekt pochází z května 1931 a jedná se horizontálně koncipovaný objekt, vyznačující se invenční skladbou hmot s dominantní schodišťovou věží, kontrastující se strmou valbovou střechou s mohutným arkýřem. Postaven však byl nakonec modernější, expresivně pojatý konstruktivistický projekt. V suterénu byl vedle sklepů, dřevníků a prádelny situován také pekařský provoz (sklad na mouku a chléb, pekárna s pecí). V přízemí se nacházela prodejna s přilehlým bytem a zbylá dvě patra byla vyhrazena k bydlení. V podkroví byl pak vedle nezbytné půdy malometrážní byt s menší terasou a místnost určená k přespání pekařských pomocníků.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 406-VII.
ZEMAN, Jaroslav. Stát a jeho architektura. České meziválečné stavby v německém Liberci. In Fontes Nissae 2/2012, Liberec: Technická univerzita 2012.

[IMG]

Prvotní nerealizovaný návrh

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Situace

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Návrh fasád realizovaného projektu

[IMG]

Detail vstupu z Tylovy ulice

Foto J. Zeman

[IMG]

Fasáda obrácená do dnešní Tylovy ulice

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled z Tylovy ulice

Foto J. Zeman

[IMG]

Průčelí do Šlikovy ulice

Foto J. Zeman

[IMG]

Nároží ulic Šlikova a Tylova

Foto J. Zeman