RSS Facebook

Karta stavby 

Bytový dům družstva Svépomoc

 
Vojanova | Liberec - Františkov 226
Walstarigasse
GPS: 50.7615389N, 15.0379792E
Spoluautor:
Jaroslav Fišer
Spoluautor:
Karel Fišer
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1936 - 1937
Sloh:
Funkcionalismus s prvky tradicionalismu
O stavbě

Investorem činžovního domu na nároží ulic Vojanova a Vysoká bylo Obecně prospěšné stavební družstvo "Svépomoc" pro stavbu rodinných domů dělnických a řemeslnických v Doubí a okolí u Liberce. To za tímto účelem oslovilo mladé pražské avantgardní architekty Jaroslava a Karla Fišerovi, kteří se v Liberci narodili a měli zde i příbuzné, o čemž svědčí realizace rodinné vily v katastru Ruprechtic. Architekti zde zřejmě na přání investora upustili částečně od moderních funkcionalistických forem a dům na poměrně složitém půdorysu zastřešili tradiční sedlovou střechou. Principy architektonické avantgardy jsou tak patrné především v propracovaném dispozičním řešení. Na každém patře se nacházelo 5 malometrážních bytů, skládajících se z předsíně, pokoje, kuchyně, koupelny, toalety a spíže. Složitý půdorys pak umožnil každý z bytů vybavit drobným balkonem. V suterénu se nalézalo zázemí domu jako sklepní kóje a prádelna, přičemž vzhledem k době stavby domu nechyběl ani protiletecký kryt. S ohledem na morfologii terénu parcely pak byly ve dvojici dvorních křídel obrácených směrem k Františkovu další dva byty. Elegantní funkcionalistické hlavní průčelí pak ve druhém patře oživuje pás z režného zdiva, který kontrastoval s původními, stříkanými omítkami. Třebaže je dům v kontextu tvorby bratrů Fišerových ukázkou spíše tradičněji pojaté maloměstské výstavby, je důkazem toho, že moderní architektura v meziválečném období vznikala i mimo velká kulturní centra a menší investoři se nebáli oslovit kvalitní architekty.

Kde dům najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 226-X

[IMG]

Celkový pohled

google streetview

[IMG]

Situace

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Axonometrický pohled

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Výkres fasád

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Dvorní fasáda

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Situace

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Suterén

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys přízemí

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys patra

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Řez

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Projekt plotu

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Pohled na dům z Vojanovy ulice

google streetview

[IMG]

Hlavní průčelí

google streetview

[IMG]

Detail hlavního průčelí

google streetview

[IMG]

Detail patra

google streetview