RSS Facebook

Karta stavby 

Obchodní dům Brouk + Babka

 
Pražská | Liberec - Jeřáb
Schückenstraße
GPS: 50°46'3.969"N, 15°3'25.629"E
Autor:
Jan Gillar
Účel stavby:
Stavba pro obchod
Výstavba:
1935 - 1936
Sloh:
funkcionalismus
Historický název:
Brouk + Babka, Jiskra
O stavbě

Společnost Brouk a Babka byla založena již v roce 1908, nicméně svého vrcholu dosáhla ve 30. letech, kdy došlo k vybudování rozsáhlé sítě obchodních domů, tzv. broukáren. Jejich příznačným rysem byla (až na výjimky) kvalitní funkcionalistická architektura, která šla ruku v ruce s nejmodernějšími dobovými obchodními trendy - samoobslužným prodejem, zásilkovou službou, prodejem na úvěr, potrubní poštou, eskalátory, dětskými koutky či odpočinkovým zázemím pro zaměstnance. Liberecká filiálka byla postavena v dolní části dnešní Pražské ulice na místě bývalého hostince „Zur Sandwirt,“ přičemž firma neúspěšně usilovala i o získání sousední parcely, na které stál od roku 1920 výstavní pavilón Metznerbundu. Konstrukce je tvořena železobetonovým skeletem a pro Liberec atypickým prvkem je celoskleněná zavěšená fasáda, užitá na celém průčelí kromě posledního ustupujícího patra s administrativními prostorami. Mimořádně zdařilé je pak pasážové řešení hlavního vchodu, před který Gillar navrhl dvojici zaoblených prosklených čtvercových výkladních skříní z ušlechtilé oceli anticorro. Vstup se tak nalézá až ve třetině hloubky parcely a zákazník si měl možnost prohlédnout zboží v pasáži ještě před vstupem do obchodu. Zajímavé je, že liberecká realizace sloužila o tři roky později jako vzor pro další obchodní dům Brouk + Babka (dnešní Bílá labuť) v ulici Na Poříčí v Praze, kde byl Gillar autorem interiérů.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Možné předobrazy

Wenkeův obchodní dům v Jaroměři (J. Gočár 1909 - 1911)
Dům služby Baťa v Praze (V. Karfík 1934)

Literatura

25 let práce a dobré služby obchodních domů Brouk a Babka. Bratislava: Otto Waldes 1933.
NPÚ ÚOP v Liberci, Sbírka SHP a odborných studií, ULRICH, et al. Dům č.p. 15/23, ul. Pražská – Brouk a Babka. Stavebně historický průzkum a inventarizace obchodního domu, 2003, sign. SHP 156.
Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 15 – III.
SLABÝ, Josef. Naši selfmademeni - Jaroslav Brouk. Typ: Ilustrovaný měsíčník pro úspěšné podnikání 1929, ročník III, č. 1, s. 3–8
ZEMAN, Jaroslav. Stát a jeho architektura. České meziválečné stavby v německém Liberci. In Fontes Nissae 2/2012, Liberec: Technická univerzita 2012.
ZEMAN, Jaroslav. Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění.

Odkazy

Článek o firmě Brouk a Babka v týdeníku Profit:
bohuslavbrouk.files.wordpress.com

Bohuslav Brouk:
bohuslavbrouk.wordpress.com

Zpráva ČRo:
www.rozhlas.cz

Výskyty v jiných databázích

Archiweb:
www.archiweb.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

TOPOMOMO:
topomomo.eu

Technické památky:
www.technickepamatky.cz

Turistika cz:
www.turistika.cz

Český rozhlas:
www.rozhlas.cz

[IMG]

Plánová dokumentace

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

Hostinec Zur Sandwirt, na jehož místě vyrostl obchodní dům B+B.

KARPAŠ Roman (et al.). Kouzlo starých pohlednic Liberecka. Liberec 1997

[IMG]

Obchodní dům Brouk+Babka na historické pohlednici

KARPAŠ Roman (et al.). Kouzlo starých pohlednic Liberecka. Liberec 1997

[IMG]

Reklama uveřejněná ku příležitosti otevření libereckého obchodního domu.

Reichenberger Zeitung

[IMG]

Dobový plakát firmy Brouk+Babka.

www.bohuslavbrouk.wordpress.com

[IMG]

Pasážový parter s výkladci

Wikipedie

[IMG]

Současný stav

foto: Filip Landa 2011

[IMG]

současný stav

foto: Filip Landa 2011

[IMG]

současný stav

foto: Filip Landa 2011

[IMG]

bohuslavbrouk.wordpress.com

[IMG]

stavba po r. 2005

bohuslavbrouk.wordpress.com

[IMG]

Průhled schodištěm

Foto J. Zeman

[IMG]

Elegantní schodiště

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail schodiště

Foto J. Zeman

[IMG]

Plán bývalé hospody Zur Sandwirt

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Historický snímek hospody Zur Sandwirt

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Hospoda Zur Sandwirt krátce před demolicí se sousední prodejnou barev firmy Franz Ehmig z Teplic

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Snímek z demolice hospody Zur Sandwirt

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Situace

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Výkres fasád na Gillarově prvotním návrhu

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Gillarův návrh hlavního průčelí

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys suterénu na Gillarově projektu

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Variantní návrh

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys 3. a 4. podlaží na Gillarově prvotním návrhu

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys druhého podlaží na Gillarově projektu

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys 5. podlaží a podkroví na Gillarově projektu

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Variantní projekt hlavního průčelí, signovaný firmou Peukert a Henke

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Dvorní fasáda

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Axonometrická kresba obchodního domu, signovaná firmou Peukert a Henke

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Původní Gillarův návrh-řez

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Barevné řešení fasády

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Návrh instalace neonů od firmy Adler

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Návrh nerealizované přístavby na místě výstavní síně spolku Metznerbund

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Obchodní dům krátce po dostavbě, v popředí výstavní síň Metznerbundu

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Brouk + Babka krátce po dostavbě

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Pohled na obchodní dům ze střechy obchodního domu Baťa

Foto J. Zeman

[IMG]

Střešní terasa se strojovnou

Foto J. Zeman