RSS Facebook

Karta stavby 

Sbor Církve bratrské

 
Puchmajerova 4 | Liberec - Nové Město 359
GPS: 50.7696000N, 15.0479000E
Autor:
Pavel Vaněček - (UNION ARCH)
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1990 - 1996
O stavbě

Kaple Církve bratrské stojí na Keilově vrchu. Její stavba započala ještě za minulého režimu, kdy se sakrální architektura nesměla stavět jako solitérní novostavba, ale pouze jako přístavba k již stojícímu objektu. Církev bratrská získala v polovině roku 1989 novorenesanční vilu z druhé poloviny 19. století, která posloužila svému účelu vytvořit nové a důstojnější zázemí pro liberecké české bratry. V roce 1990 se v zadní části budovy začal realizovat Vaněčkův projekt přístavby. Vila má věž, která se stala motivem pro jednotlivé části stavby kaple. Její koncept je tak založen na "rozhovoru" tří věží. Nejmenší věží se vstupuje, střední prochází světlo nad stůl Páně a třetí věž je meditační.

Vlastní kaple má uvnitř amfiteatrální skladbu sedadel, což je dáno svažitým terénem pozemku. Pro hudební doprovod při kázáních má taktéž výbornou akustiku. Je protestantská, prostá, bez výzdoby, ale sakrální charakter určuje modelování exteriérové hmoty i interiéru.

Sborový dům doplňují multifunkční prostory pro potřeby všech generací od nejmenších dětí až po seniory.

Prostředky potřebné ke stavbě pocházely z darů křesťanů nejen z České republiky, ale i z celého světa. Lidé z různých států přicházeli, aby tento projekt pomohli dokončit. Stavba byla předána církvi do užívání 14. 12. 1996.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Odkazy

Církev bratrská Liberec:
cb.cz

[IMG]

UNION ARCH

[IMG]

UNION ARCH

[IMG]

UNION ARCH

[IMG]

UNION ARCH

[IMG]

UNION ARCH

[IMG]

UNION ARCH

[IMG]

UNION ARCH

[IMG]

UNION ARCH

[IMG]

UNION ARCH

[IMG]

UNION ARCH