RSS Facebook

Karta stavby 

Divadlo F. X. Šaldy

 
nám. Dr. E. Beneše 1 | Liberec - Staré Město
Altstädter Platz, Adolf Hitler Platz, Náměstí bojovníků za mír
GPS: 50°46'13.807"N, 15°3'31.461"E
Autor:
Ferdinand Fellner II. - (Fellner u. Helmer)
Autor:
Hermann Helmer - (Fellner u. Helmer)
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
1881 - 1883
Sloh:
neorenesance
Historický název:
Stadttheater (1881 - 1945), Severočeské národní divadlo (1945- 1948)
O stavbě

Soutěž na novou divadelní budovu vypsal magistrát roku 1880 a uzávěrka byla v březnu 1881. Do soutěže nakonec došlo 22 návrhů, přičemž hlavní cenu získal tvůrčí tandem Hans Miksch a Julian Niedzielski z Vídně a na druhém místě skončil návrh architekt Bernharda Schreibera z Drážďan. Krátce před zahájením prací však magistrát zjistil, že náklady na novostavbu převyšují jeho finanční možnosti a tak byl vypracováním projektu nakonec pověřen ateliér Fellner a Helmer. Liberecké divadlo bylo jednou z prvních realizací ateliéru v českých zemích, primát však patří souběžně projektovanému divadlu v Brně, které bylo dokončeno o rok dříve. Stylovým východiskem budovy je italsky orientovaná neorenesance. Vnější řešení budovy je v zásadě obdobou uspořádání brněnského divadla a odlišuje se pouze prostším hlavním průčelím, kde oproti Brnu absentuje ve střední partii portikus, figurální tympanon a štít nad foyerem. V interiérech je užito pro divadla oblíbeného a hojně uplatňovaného neobaroka. Nejcennější součást vybavení tvoří opona s ústředním motivem Triumfu lásky, rané dílo Gustava Klimta, jeho mladšího bratra Ernsta a spolužáka z vídeňské uměleckoprůmyslové školy, Franze Matsche.

Paralela

Mahenovo divadlo v Brně, arch. Fellner a Helmer (1881-82)

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

HILMERA, Jiří. Česká divadelní architektura. Praha 1999, s. 39-40
HLADÍKOVÁ Dana. Divadelní architektura ateliéru Fellner&Helmer v Čechách a na Moravě.
In: Průzkumy památek 2/2002, ročník 9 
JANÁČEK, Jiří. Čtyřikrát městské divadlo Liberec (Stadttheater Reichenberg) 1883-1938, Liberec 2004, s. 9-16. Stavební archiv magistrátu města Liberec, složka domu čp. 462-I
ZEMAN, Jaroslav. Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění.

Odkazy

Oficiální web divadla:
www.saldovo-divadlo.cz

Výskyty v jiných databázích

Liberecký kraj:
www.liberecky-kraj.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

hrady cz:
www.hrady.cz

archINFORM:
eng.archinform.net

TACE:
www.theatre-architecture.eu

[IMG]

celkový pohled - průčelí

foto: Filip Landa 2011

[IMG]

celkový pohled - zadní trakt

foto: Filip Landa 2011

[IMG]

zadní trakt

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

foto interiéru

theatre-architecture.eu

[IMG]

G.a E.Klimt a F. Matsch: opona libereckého divadla

archiv J. Zemana

[IMG]

divadlo na historické pohlednici

archiv J. Zemana

[IMG]

historická kresba

theatre-architecture.eu

[IMG]

historická pohlednice

andreas-praefcke.de

[IMG]

pohled

theatre-architecture.eu

[IMG]

půdorys parteru

theatre-architecture.eu

[IMG]

půdorys 2. ochozu

theatre-architecture.eu

[IMG]

půdorys 3. ochozu

theatre-architecture.eu

[IMG]

řez

theatre-architecture.eu