RSS Facebook

Karta stavby 

Rodinný dům Liberecké banky

 
Humpolecká 159/5 | Liberec - Kristiánov
Spinnergasse
GPS: 50°46'1.426"N, 15°4'1.272"E
Autor:
Max Kühn
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1922 - 1922
Sloh:
Neoklasicismus
O stavbě

Rodinná vila pro zaměstnance Liberecké banky (Reichenberger Bank, Filiale der Böhmischen Union Bank) je typickým reprezentantem klasicizující obytné architektury 20. let 20. století. Výslednou podobu střídmé, uměřené stavby do značné míry ovlivnil svažitý terén pozemku, na kterém vznikla, což se projevilo zejména zvýšeným suterénem. Dominantou prostého průčelí, obráceného do Humpolecké ulice je schodišťová věž vedle hlavního vstupu a průběžná římsa se zubořezem, odělující první patro. Ústředním prostorem vily byla hala přístupná z předsíně u hlavního vstupu, na kterou navazovala vedle obytných místností zmíněná schodišťová věž. V patře pak byly situovány privátní prostory rodiny včetně toalety a šatny, přičemž nechyběl ani pokoj pro hosty s pokojíkem služky.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

DOSTALÍK, Jan: Max Kühn. Brno 2008. Diplomová práce (Mgr.). Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta. Seminář dějin umění
Stavební archiv magistrátu města Liberec, složka domu čp. 159-V.

[IMG]

Situace.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Výkres fasád.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys přízemí.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys patra a podkroví.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Projekt adaptace vstupu.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Celkový pohled na dům z Humpolecké ulice.

Toto J. Zeman

[IMG]

Vstupní část vily se schodišťovou věží.

Foto J. Zeman.