RSS Facebook

Karta stavby 

Regulace Liberce

 
Liberec - Centrum
Autor:
Camillo Sitte
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1900 - 1901
O stavbě

Na základě zadání magistrátu se Sitte neomezil pouze na samotný Liberec, ale do územního plánu zahrnul i okolní obce a soustředil se na hledání nových stavebních parcel, zejména na volných pozemcích v prostoru východního a severovýchodního okraje města. Zaměřil se i na katastrofální bytovou situaci, kterou navrhoval řešit výstavbou dělnických bytů. Kladně hodnotil probíhající přestavbu centra a doporučil rozšíření města směrem ke křížení ulic Vítězná a Masarykova, kam navrhl situovat umělecky pojaté náměstí s kolonádami a kašnou, pomyslný "salon města". Při zakládání nových ulic odmítl stále přežívající klasicistní šachovnicový systém a v duchu svých úvah přizpůsobil urbanistickou strukturu města různorodému terénu. Ačkoliv se z návrhu dochovala pouze průvodní zpráva a většina doporučení nebyla uskutečněna, představuje projekt stále jeden z nejhodnotnějších příspěvků k regulaci Liberce. Nejvýrazněji se ohlas Sitteho koncepce projevil na území města v urbanistické osnově tzv. Liebiegova městečka, pozoruhodné zaměstnanecké kolonie firmy Johann Liebieg & Co. (1911-20, arch. Jakob Schmeissner).

Literatura

MOHR, Jan: Liberecký územní plán Camilla Sitteho z roku 1901. In Památky Libereckého kraje 2009. Liberec: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Liberci 2009
ZEMAN, Jaroslav: Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění.

[IMG]

Urbanistická osnova tzv. Liebiegova městečka na výřezu městského plánu z roku 1937

archiv J. Zemana

[IMG]

Část okolo Masarykovy třídy (Kaiser Josefstrasse) na výřezu městského plánu z roku 1900

Sborník Fontes Nissae - Prameny Nisy XII (2011)

[IMG]

Část okolo Masarykovy třídy (Kaiser Josefstrasse) na výřezu městského plánu z roku 1913

Sborník Fontes Nissae - Prameny Nisy XII (2011)