RSS Facebook

Karta stavby 

Evangelický kostel v Hrádku nad Nisou

 
Lutherova | Hrádek nad Nisou
Grottau
GPS: 50°51'18.078"N, 14°50'39.604"E
Autor:
Johannes Vollmer
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1900 - 1901
Sloh:
neogotika s prvky saské renesance
Historický název:
Evangelische kirche Grottau
O stavbě

Evangelický kostel v Hrádku nad Nisou byl postaven v letech 1900 - 1901 místní luteránskou církví v goticko-renesančních formách. Stavebním materálem byl pískovec a základní kámen, položený 17. června 1900 byl dovezen z nedalekého Oybina u Žitavy. Dominantou jednolodního chrámu s pravoúhlým kněžištěm a prostým, protestantským interiérem je 8 metrů vysoká věž, asymetricky přisazená k hlavnímu průčelí a mohutný portál v duchu saské renesance. Autorem kostela byl významný německý architekt Johannes Vollmer, přičemž prvotní projekt vypracovaný ve výrazně gotizujícím duchu se poněkud liší od výsledné realizace. Ikonografický koncept oken se věnuje (jak je v protestantských chrámech běžné) 4 evangelistům - Janovi, Matoušovi, Lukášovi a Markovi, které doplňuje postava Martin Luthera. Hodnotné vitráže jsou však bohužel v současné době značně poškozené a stále čekají na potřebný restaurátorský zásah. Nejcennější součástí interiéru je reliéf symbolistního sochaře Františka Bílka, "Chválíme tě, Otče, Pane nebe i země," zapůjčený Národní galerií v Praze.

Paralela

Lutherův kostel v Bonnu, Johannes Vollmer & Heinrich Jassoy(1903)

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Výskyty v jiných databázích

Liberecký kraj:
www.liberecky-kraj.cz

hrady cz:
www.hrady.cz

[IMG]

Plánová dokumentace, první varianta - presbytář

Hrádek ve fotografiích

[IMG]

Fara na historické pohlednici.

Hrádek ve fotografiích

[IMG]

Plánová dokumentace, první varianta - hlavní průčelí.

Hrádek ve fotografiích

[IMG]

Pohled na závěr kostela.

Hrádek ve fotografiích

[IMG]

Historický snímek kostela s farou z roku 1933.

Hrádek ve fotografiích

[IMG]

Historická pohlednice kostela.

Hrádek ve fotografiích

[IMG]

Hlavní portál na archivním snímku.

Hrádek ve fotografiích

[IMG]

Oltářní menza s reliéfem Františka Bílka.

Hrádek ve fotografiích

[IMG]

Interiér kostela.

Hrádek ve fotografiích