RSS Facebook

Karta stavby 

Glückova vila

 
Mládeže 907 | Frýdlant
Friedland in Böhmen
GPS: 50°55'29.828"N, 15°4'54.938"E
Autor:
Rudolf Bitzan
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1909 - 1910
Sloh:
Reformní architektura
Aktuální název:
Dům dětí a mládeže
O stavbě

Výstavný rodinný dům si nechal postavit frýdlantský advokát židovského původu Samuel Glück. Plány uložené ve stavebním archivu jsou sice signovány místním stavitelem Rudolfem Hampelem (1867-1935), nicméně na základě formální analýzy je více, než pravděpodobné, že skutečným autorem projektu byl Rudolf Bitzan. Tuto doměnku podporují i obdobně řešené vily čp. 7-V a 91-V v Jablonecké ulici v Liberci, u nichž je Bitzanovo autorství prokazatelné. Hlavní průčelí, rytmizované pilastry a obrácené do ulice je přísně symetricky řešeno. Protože Glück dům využívál zároveň pro potřeby své praxe, bylo přízemí vyhrazeno advokátní kanceláři. Tato skutečnost se odrazila také v nápaditém využití dvou samostaných vstupů po stranách domu. Srdcem obytné části domu byla centrální hala v patře s galerií. Dům obklopuje velkoryse pojatá zahrada, v níž se navíc dosud zachovaly pozůstatky původního konceptu osázení zelení, kamenný bazén a drobná stavba garáže.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Městský úřad Frýdlant, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 907
ŠTERNOVÁ, Petra. Vila advokáta Glücka ve Frýdlantu. In Sborník NPÚ ÚOP v Liberci, 2006, s. 75-86
ŠTERNOVÁ, Petra. Glückova vila. In HALÍK Pavel (ed.), Slavné vily Libereckého kraje. Praha Foibos 2007.

Výskyty v jiných databázích

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

[IMG]

Výřez z plánové dokumentace, hlavní průčelí.

Městský úřad Frýdlant, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 907

[IMG]

Výřez z plánové dokumentace, půdorys patra.

Městský úřad Frýdlant, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 907

[IMG]

Hlavní průčelí.

Archiv digitální fotografie NPÚ ÚOP v Liberci

[IMG]

Areál vily od severu.

Archiv digitální fotografie NPÚ ÚOP v Liberci

[IMG]

Vstupní brána zahrady.

Archiv digitální fotografie NPÚ ÚOP v Liberci

[IMG]

Dekorativní váza schodiště.

Archiv digitální fotografie NPÚ ÚOP v Liberci

[IMG]

Zahradní průčelí, pohled od severovýchodu.

Archiv digitální fotografie NPÚ ÚOP v Liberci

[IMG]

Detail fasády zahradního průčelí.

Archiv digitální fotografie NPÚ ÚOP v Liberci