RSS Facebook

Karta stavby 

Vila Emila Simona

 
Lázeňská 463 | Hejnice
Haindorf
GPS: 50°52'54.141"N, 15°10'57.421"E
Autor:
Rudolf Bitzan
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1921 - 1921
Sloh:
Art deco
Aktuální název:
ZŠ a MŠ Hejnice
O stavbě

Jednu z nejzajímavějších hejnických vil vyprojektoval v roce 1921 pro průmyslníka Emila Simona drážďanský architekt Rudolf Bitzan a stavbu provedl frýdlantský stavitel Rudolf Hampel. Vila se nachází v rozsáhlém lesoparku, západně od silnice vedoucí do Lázní Libverda. Dominantním prvkem hlavního průčelí je nápaditě řešený segmentový štít s dekorativním lemováním. Bohatý půlkruhový vstupní portál v duchu art deco lemuje zaoblená páska s ústředním motivem jelena. V jednotě s exteriérem vily jsou i náročné, velmi dobře zachované interiéry. V průběhu 30. let pak vilu kopil jablonecký továrník Karl (Carl) Witt.

Kde vilu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

ŠTERNOVÁ, Petra. Hejnice, Lázeňská ulice čp. 463. / Plošný průzkum, zhodnocení a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století: Frýdlantsko, 2009, katalogový list č. 12.
Reichenberger Zeitung, 17.3.1935, s. 5

[IMG]

Hlavní průčelí.

Foto P. Šternová

[IMG]

Hlavní vstup se segmentovým štítem.

Foto P. Šternová

[IMG]

Vstupní portál.

Foto P. Šternová

[IMG]

Detail portálu s motivem jelena.

Foto P. Šternová

[IMG]

Zahradní průčelí.

Foto P. Šternová

[IMG]

Interiér arkýře v přízemí.

Foto P. Šternová