RSS Facebook

Karta stavby 

Oděvní dům firmy Konrád Gärtner

 
Sokolovské náměstí 277 | Liberec - Staré Město
Neumarkt-Neustädterplatz-Bismarckplatz-Masarykplatz-Sokolovské
GPS: GPS: 50°46'14.492"N, 15°3'16.326"E
Autor:
Ferdinand Elstner
Účel stavby:
Stavba pro obchod
Výstavba:
1929 - 1929
Sloh:
expresionismus
Historický název:
Konrad Gärtner
O stavbě

Vyhlášená liberecká oděvní firma sídlila v tomto domě již od roku 1889, kdy si Konrád Gärtner někdejší klasicistní Gerhardův dům pronajal a posléze odkoupil. V roce 1918 přešla firma na jeho syny Konráda a a Josefa, kteří zrealizovali nejprve přístavbu do Větrné uličky (1924) a posléze finální, expresionismem ovlivněnou adaptaci na základě projektu místního architekta Ferdinanda Elstnera (1929), kdy dům získal svou dnešní podobu. Po roce 1945 se podnik dostal pod národní správu, později ho převzal Textilkombinát, který zde i v sousedním, již zbořeném domě zřídil zakázkové krejčovství s dílnami. Od roku 1989 sloužil potřebám odborného učiliště, později Integrované střední školy gastronomie a služeb, která v domě měla krejčovské dílny. Zajímavý dům dodnes představuje jednu z nejosobitějších staveb Sokolovského náměstí, a přestože pozvolna chátrá a čeká na své opětovné využití, neztratil nic na své uměřené eleganci. Negativně se na něm podepsala především zbytečná demolice sousedního domu nárožního domu čp. 278–I, odůvodněná špatnou statikou objektu a snahou o zlepšení průjezdnosti ulice U Křížového kostela. Tímto krokem se znehodnotila celistvá urbanistická osnova náměstí a navíc Liberec přišel o dům, kde po určitý čas před stavbou nové samostatné budovy sídlilo místní umělecko-průmyslové muzeum.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

KARPAŠ, Roman a kol. Kniha o Liberci. Liberec: Dialog 1996.
Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 277-I

[IMG]

Původní klasicistní Gerhardův dům.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Nerealizovaný projekt přestavby.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Realizovaný Elstnerův projekt přestavby.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Dům na historické pohlednici kolem roku 1909.

Archiv J. Zemana

[IMG]

Historická pohlednice s domem před přestavbou.

Archiv J. Zemana

[IMG]

Celkový pohled na dům.

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail výkladce v patře.

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail štítu.

Foto J. Zeman