RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Ferdinand Elstner

 

1877 Křižany

Liberec?

O autorovi

Liberecký architekt se narodil v Křižanech (Kriesdorf), odkud se rodina přestěhovala roku 1886 do Liberce.  Po absolvování Akademie výtvarného umění ve Vídni, kde byl žákem věhlasného Otto Wagnera odešel v roce 1911 nakrátko do Berlína, kde spolupracoval s architektem Carlem Mauvem v rámci kanceláře Elstner & Mauve. Zpátky do Liberce se vrátil kolem roku 1915 a zůstal zde patrně až do své smrti. Elstnerovým nejvýraznějším dílem je nerealizovaný projekt nového katolického kostela v Děčíně-Podmoklech (1907-08), oceněný 1. cenou.

Literatura

KADLECOVÁ, Dana. Projekty nového katolického kostela v Podmoklech,in: Děčínské vlastivědné zprávy, roč. 7, č. 1, Děčín 2002, s. 3-12.
POZZETO, Marco. Die Schule Otto Wagners 1894 – 1912, Wien 1980.

Stavby na jiných místech

Návrh administrativní budovy Hornorýnské pojišťovny v Mannheimu
Návrh na nový katolický kostel v Děčíně - Podmoklech

Výskyty v jiných databázích

Ulrich Bücholdt:
www.kmkbuecholdt.de

arch pavouk:
www.arch-pavouk.cz

Stavby autora

[IMG]

1923 Jakobova vila - nerealizovaná varianta

[IMG]

1925 Vila Adolfa Jakoba

[IMG]

1929 Oděvní dům firmy Konrád Gärtner

[IMG]

1937 Masarykovy domy