RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG]

Karl Eduard Adolf Petzold

 

1815 Königswalde u Frankfurtu nad Odrou (Německo)

1891 Blasewitz u Drážďan (Německo)

O autorovi

Eduard Petzold se v oblasti krajinné tvorby řadí k osobnostem evropského významu. Jako poradce, architekt nebo realizátor se podílel na množství veřejných a soukromých zahrad především v Čechách, Braniborsku, Sasku a Slezsku. Petzold byl odchovancem knížete Hermanna Fürsta Pücklera z Muskau (1785-1871), neboť v roce 1831 nastoupil na tříletou zahradnickou výuku do knížecího zahradnictví a parku. Svého věhlasného učitele nicméně posléze vzděláním, odbornou erudicí a zkušenostmi získanými v průběhu četných studijních cest po Evropě profesně překonal. Petzold po sobě zanechal nejen úctyhodné množství návrhů a realizací, ale také řadu teoretických publikací, věnovaných zahradnímu umění. Jeho první prací na našem území byla úprava zámecké zahrady ve Smiřicích pro Johanna Liebiega v roce 1868. Mezi jeho klienty patřila nejen šlechta a prominentní průmyslníci, ale podílel se i na veřejných zakázkách a na své realizace osobně dohlížel. Svou teoretickou i praktickou činností na dlouhou dobu ovlivnil evropskou zahradní architekturu, kdy mj. vypracoval metodiku k údržbě parkových ploch a podílel se na zavedení a systematizaci dendrologie. Po jeho smrti upadl na více než 100 let v zapomnění a "znovuobjevit" tuto výjimečnou osobnost pro odbornou i laickou veřejnost se podařilo relativně nedávno německému zahradnímu architektovi Michaelu Rohdemu.

Stavby na jiných místech

Zámecký park ve Smiřicích (1868)
Zámecký park na Malé Skále
Zahrada u vily Bedřicha Leitenberga v Josefově Dole
Zahrady v polském Boleslawci
Park v Bad Muskau zapsaný na prestižním seznamu památek UNESCO  

Odkazy

Článek Veroniky Pincové Kdo byli Hermann kníže Pückler a Eduard Petzold?, uveřejněný ve Zprávách památkové péče:
www.npu.cz

Petzoldův spis o parku v Muskau:
www.padelt-muskau.de

Kniha Die Landschafts-gärtnerei: Ein Handbuch für Gärtner, Architekten und Freunde der Gartenkunst (1896):
archive.org

Článek Agaty Bieleń-Ratajczyk o Petzoldových projektech na území dnešního Polska:
www.architectus.arch.pwr.wroc.pl

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
de.wikipedia.org

Getty ULAN:
www.getty.edu

Europeana:
www.europeana.eu

Bildindex:
www.bildindex.de

Deutsche Biographie:
www.deutsche-biographie.de

Open Library:
openlibrary.org

Answers:
www.answers.com

WorldCat:
www.worldcat.org

Evi - dříve True Knowledge:
www.evi.com

Stavby autora

[IMG]

1874 Vila Franze Schmitta