RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

Theophil Niemann

 

1883 Vídeň (Rakousko)

1962 Vídeň (Rakousko)

O autorovi

Syn věhlasného archeologa a architekta Georga Niemanna byl pojmenován na počest Theophila Hansena, u něhož otec pracoval. Po studiích na státní průmyslové škole ve Vídni studoval v letech 1905-1906 na vídeňské akademii u Friedricha Ohmanna. O počátcích jeho profesní dráhy nemáme žádné informace, netušíme kde zahájil svou praxi, ani ve kterém architektonickém ateliéru mohl pracovat. Během první světové války byl nasazen jako vojenský stavební důstojník v Sarajevu. Úzká spolupráce s Castellizem souvisí se sňatkem Niemannovy sestry Mathilde, která se za Castellize vdala.

Výskyty v jiných databázích

archINFORM:
www.archinform.net

Architektenlexikon Wien:
www.architektenlexikon.at

WIKImedia:
commons.wikimedia.org

Stavby autora

[IMG]

1926 Soutěžní návrh na Lidový dům

[IMG]

1926 Vila Hanse Schmida