RSS Facebook

Článek 

Vojtěch Jemelka: Liberec - Perštýn

22. 09. 2011 | autor: Votěch Jemelka

ateliér prof. Ing.arch. akad.arch. Jiřího Suchomela | letní semestr 2010

V letním semestru 2010 byla vypsána studentská soutěž ve spolupráci Fakulty umění a architektury v Liberci, italské univerzity Politecnico di Milano a firmy ECE Projektmanagement.

Kam je projekt situován

50°45'49.267"N, 15°3'33.370"E
Mapy.cz

Autorská zpráva

Koncept

Jáma vznikla a my se můžeme ptát: proč? Nebo také: jak se k ní chovat? Sama o sobě není zlá. Je třeba nahlížet přívětivě. Díky diskutabilnímu nahrazení OD Ještěd novým Tescem nevalné kvality, zůstává i nadále jáma na libereckém Perštýně jizvou ve městě. Její výsostná poloha v těsné blízkosti centra jí dodává výjimečnosti.

Po rozsáhlých analýzách historie místa sestavuji podobu čtvrti obytných domků, jež se donedávna ladně snášela z kopce v půvabně husté struktuře. Bylo to místo k žití. Poté však došlo k osudné události - zásahu.

Neromantický přepis původní struktury domků je vystavěn na přesné kopii stopy, avšak s dramatickou změnou z charakteru vsi na město. Tento posun k městskosti je pilotním tématem projektu a je vlastně pokusem, co se stane při zachování parcelace při radikální změně podlažnosti a tím i celkového charakteru. Navržené věže vyplňují rozdíl dvou terénů tak, že definují siluetu paměti původního kopce. Stopy mají svou váhu. Domy z probarvených vrstev betonu jako sondy zeminami. Vrstvení času se odhaluje, a to pouze díky onomu zásahu. Návrh v sobě spojuje dvě měřítka: městské a vesnické, takže se dá nahlížet jeden polyfunkční objekt i změť jednotlivin.


Program

STUDENTI OŽIVUJÍ MĚSTO!

V Liberci studuje 10000 studentů, z toho 3700 je ubytováno na kolejích: 3300 Harcov, 400 Vesec, a 6300 na privátech. 100% kolejí se nachází v panelácích, jež tvoří asi 20% zástavby města. Dalším důležitým znakem pro Liberec je asi 70%ní podíl individuální zástavby honosných vil, ale i drobných domků z 19. století, stavěných podél cest vedených po vrstevnici. Bloková struktura se zde kvůli dramatičnosti terénu uplatnila pouze v nejužším historickém centru.

A tedy se snažím přinést studentům prostředí k plnohodnotnějšímu žití, v bezprostředním kontaktu s centrem, leč v jámou definovaném klidném prostředí studentského městečka. V něm uplatňuji diverzitu, městkost, obchodní parter, těsnost a fenomén bydlení ve věži, drama výšky a hloubky. Díky propsání struktury do obepínajícího oblouku vzniká klidná zóna s jezerem, plážemi a parkem táhnoucím se až na hranu svahů. Město vychází z města, ticho z ticha.

Provoz v městečku navrhuji jako pěší, s výjimkou zásobování, hasičů a záchranné služby, po rozličných terasách a lávkách; automobily zůstávají v parkovacím domě na západě od jámy.


Bilance

KOLEJE 9153+60m2, 550 os., 128 jednotek (mezonety 4063m2, byty 4915m2, byty s polopatrem 175+60m2)
BYDLENÍ 1038m2, 51 os., 12 jednotek (BD-byty 305m2, BD-mezonet 430m2, RD-mezonet 315m2)
SLUŽBY 2243m2 (kavárny, restaurace, kadeřník, zelenina, pekař, hospoda, řezník, cukrárna, klub, čajovna, posilovna, samoobsluha, sport, jazykovka, jídelna, loděnice, bufet, prádelna, knihovna, kino/alternativní divadlo/sál)
PRONAJÍMATELNÉ PROSTORY 600m2 (ateliery, kanceláře);
OSTATNÍ 83m2 (rampy, terasy, vyhlídky)

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]