RSS Facebook

Článek 

Střed Liberce v proměnách staletí

10. 01. 2012 | autor: Liberec:Reichenberg

Monografie „Střed Liberce v proměnách staletí“ představuje jeden z výsledků Studentské grantové soutěže na TUL v roce 2011 "Migrace a transformace center v Liberci." Kniha je tedy dílčím výstupem interdisciplinárního výzkumu mapujícího vývoj Liberce od jeho založení ve 14. století až po současnost. Tým převážně mladých výzkumníků analyzuje vývoj města z několika pohledů. Antropologická část nabízí pohled na symboliku středu z hlediska mytického a demokratického uspořádání společnosti. Historická a geografická část porovnává specifický vývoj středověkého Liberce (Reichenberg) s obdobnými aglomeracemi v Evropě. K nejvýraznějšímu přetváření města došlo v éře průmyslového rozvoje (1830-1914). V době před první světovou válkou se stal Liberec nejvýznamnějším průmyslovým a kulturním městem v severních Čechách. Po druhé světové válce začal úpadek města kvůli vyhnání velké části jeho původních, německy mluvících obyvatel. Tři studie negativního urbanistického vývoje města seřazené od roku 1950 až po dnešek ukazují modelové příklady nešetrných zásahů do křehké rovnováhy centra uspořádaného podél tří základních os (rekreační, historická a industriální), které tvořily po staletí charakter městského středu. Studie vzdává hold dávným i současným obyvatelům města a také jejich odpovědnosti, s níž se snaží skloubit výzvy kolektivní paměti s požadavky postindustriální doby.

Autorský kolektiv: Václav Umlauf, Romana Fojtová, Jiří Šmída, Jaroslav Zeman, Filip Landa, Zuzana Koňasová, Radek Suchánek a Jiří Janďourek.

Je potřeba vždy chvíli počkat, než se dokument níže načte.

Stáhnout knihu v *pdf můžete na tomto odkazu: Střed Liberce v proměnách staletí (cca 40 MB - pravé tlačítko myši a uložit odkaz).

 

str_replace("\n", " ", "")