RSS Facebook

Článek 

Čtyřlístek "starých" libereckých továren

07. 01. 2013 | autor: Ivan Rous

Padlá Hermanka

Naštěstí ještě stojí v Hynaisově ulici, pět set metrů od železniční stanice Horní Růžodol. Počátek tovární výroby na tomto místě se datuje do roku 1824, kdy podnikatel a později továrník Wilhelm Siegmund zakoupil zdejší pozemky a nechal zde postavit továrnu na sukna. Později přestěhoval své podnikání do Frýdlantu a tovární budovy i obytný dům prodal Franzi Hermanovi, po kterém byla fabrika lidově pojmenována. Roku 1847 továrnu pronajal Antonu Trenklerovi, který zadal stavbu kotelny s parním strojem a instaloval technologii předení. Od roku 1865 vlastní továrnu Adalbert Redlhammer a od roku 1882 firma Moris Zweig. Jednoduše řečeno Hermanku potkal osud mnoha jiných objektů na Liberecku - fluktuace majitelů zvučných továrnických jmen. Stejně tak byla v době své slávy vyzdobena do podoby šlechtičny. Vypadala téměř jako zámecký obytný komplex. Mansardová střecha hlavní budovy dává jen matně tušit vnitřní výrobní procesy, stejně jako vedle stojící obytný dům. Špinavý dvůr, který chtě-nechtě vznikne v každém průmyslovém areálu je schován za zdmi budov. Interiér průmyslový, exteriér empírový s prvky romantismu, které tvořil třeba altán stojící v zahradě. Továrna v polovině 19. století měla ještě podobu panského dvora. Ostatně to byla i hlavní touha továrníků. Pýcha na průmyslovou velkovýrobu kombinovaná s panskými ambicemi. Kouřící zdobné komíny byly architektonickými manifesty moderních technologií a parních strojů. Hermanka dnes je již torzem. Zbyla hlavní budova, nenávratně zničená mnoha přestavbami a instalací plastových oken. Zmizely vchodové portály, již dávno zmizela mansardová střecha i okolní budovy, které zde stály ještě po roce 1950. Přesto by mohla Padlá Hermanka hrdě prohlásit: "Sloužím průmyslu již 186 let!"

Zanedbaná Slavná

Další ze čtyřlístku je snad všem obyvatelům Liberce známá továrna čp. 123 na Papírovém náměstí. V roce 1868 ji nechává postavit Philipp Schmidt. Autorem stavby byl tehdy známý Anton Ferdinand Miksch. Třípodlažní budova už má výraz opravdové továrny s prvky typickými právě pro průmyslové stavby, u které je již jasné, co se odehrává za jejími zdmi. I zde zůstala jediná budova, i když se původně jednalo o celý tovární areál. Budova haly umístěná ve svahu se táhla až k zadním traktům budov v Pražské ulici. Do náměstí situovaná výstavní budova byla první stavební fází. V ní kotelna vybíhala prakticky z masy budovy, strojovna byla naopak její součástí. Od tkalcovských sálů je odděloval průjezd. Podobné uspořádání bylo užito i při pozdější přístavbě výrobní haly. Kotelna opět vybíhala z hlavní masy. Stavba a její bezpečnost se tak podřizovala potencionální nebezpečnosti parního kotle. Z továrního komína se kouřilo až do 30. let 20. století. Krize poznamenala všechny podniky a majitelé bývalé Schmidtovy továrny také. Až druhá světová válka vrátila továrně život. Do objektu se nastěhovala firma Kontakta - dceřiná společnost firmy Henschel, která vyráběla po celém Německu. Tanky Tiger I, řízené střely a letadla. Za budovou byl postaven i jediný doložený nadzemní protiletecký kryt. Zajímavost architektury sledující jen praktické cíle ochrany před bombardováním. Stavební povolení bylo vydáno 1. října 1944. Do kruhové stavby se vešlo třicet lidí a postavena byla firmou Gustav Sachers a synové s celkovým nákladem kolem 3 000 říšských marek. Po válce se v objektu vystřídalo několik podniků. Nejzajímavější využití bylo jako takzvaná "Hůlka", jedna z nejznámějších libereckých hospod. V té době stál ještě tovární komín a kotelna. Dnes zbyl z továrního areálu "dům". Slavná a Zanedbaná Hůlka.

Známá Zapomenutá

Bergerova manufaktura. Není publikace o dějinách Liberce, aby se nepsalo o "první liberecké továrně". Stále se však o mluví a píše o domu, továrna je jaksi upozaděna. Jak to tedy bylo? Dům čp. 15/V stojí na ulici 8. března a v roce 1791 ho postavil Johann Josef Kunze pro Georga Bergera. Dům byl postaven na tehdejší Panské ulici, honosné třídě plné klasicistních staveb. Reliéf s bohyní vítězství ve vysoko položené atice byl předzvěstí vítězství Bergera nad cechy, konkrétně nad cechem barvířů, fakticky pak nad cechovním systémem. V roce 1793 zakázal cech barvířů barvit cizí sukna bez výslovného souhlasu v cechovních barvírnách. Později dokonce odmítli barvit sukna prvním podnikatelům - Bergerovi a Römheldovi. Berger podal na postup cechu stížnost a nakonec bylo nařízeno, že může za poplatek používat s Römheldem i cechovní barvírnu. Berger se však nespokojil pouze s touto výhrou a prosadil si stavbu vlastní barvírny. To gubernium potvrdilo listem z června 1796. Podnikatel a továrník tak spustil lavinový efekt, který změnil na další století vzhled Liberce. To je symbolika Bergerova domu. Tovární realitu představuje zadní trakt domu. Na konci 18. století bylo prostě příliš brzy, aby se továrna v malém Liberci obracela do ulice a ukazovala na odiv technologie a stroje, jako tomu bylo v dalších desetiletích. Téměř nenápadně se tak v zadním traktu Bergerova domu rozjela v roce 1798 první liberecká továrna. Dnes bychom o dostavbě a jejím rozsahu mluvili s největší pravděpodobností jako o dílně, ale významem převýšila Bergerova továrna vše, co bylo tehdy v Liberci k vidění. Dům se však opravdovou továrnou stal až o mnoho později, v roce 1866, kdy bratři Stiepelové koupili dům od Josefa Herziga a v zadním traktu vybudovali tiskárnu. To však už Berger dávno podnikal v údolí Černé Nisy, kde z bělidla a plátenické valchy vyrostla továrna čp. 1 známá později jako Zimmermannova. Například v roce 1808 staví v údolí Černé Nisy strojní přádelnu. Revoluce v technice způsobila revoluci v úředním světě. Tedy Bergrův dům - továrnu koupili v roce 1866 bratři Stiepelové. Instalovali do budovy tiskařské stroje. Plány mírných úprav, ale i vestavby parního stroje zpracoval Gustav Sachers. Stiepelové dále koupili jeden dům za druhým až jim patřila celá řada s čísly popisnými 13 až 17. Ve 20. století, v roce 1925 dostávají tiskárny současnou podobu. V roce 1925 firma E. A. Stroner staví šestipodlažní železobetonovou budovu ve stylu art deco. Celý blok slouží výrobě, ze strany ulice 8. března se ale pořád jedná o řadu klasicistních domů a v bývalých dvorech je situace stejná. První liberecká továrna je dodnes schovaná v bloku objektu tiskáren i s pozdější přístavbou kotelny a strojovny. To podstatné však je, že část první liberecké továrny stále stojí. Na jihovýchodní roh Bergerova domu dodnes navazuje část továrny v původní mase. Úzký trakt s mansardovou střechou. Továrna Známá a Zapomenutá.

Čekající

V Liberci stojí dosud továrny, které čekají na své objevení. Jedním z takových objektů je Demuthova továrna na třídě 1. máje. Je prakticky jedinou dochovanou tovární budovou v centru Liberce, která si zároveň alespoň zčásti nese nádech prvopočátků průmyslové výroby. Stojí v bloku domů mezi ulicemi 1. máje, Barvířskou a Hrazenou. Továrnu nechala postavit firma Anton Demuth, který patřil do první generace továrníků-obchodníků. Společnost založil Anton Bernard Demuth již v roce 1808 a v roce 1826 převzal i klientelu svého tchána Gottfriede Mölera patřícího do stejné skupiny obchodních a továrních pionýrů. V roce 1835 koupil rochlický mlýn, který přestavěl na dodnes existující továrnu stojící nedaleko Poštovního náměstí. A v roce 1842 konečně nechal postavit další tovární blok v samém centru Liberce. V roce 1852 je továrna na třídě 1. máje dále rozšířena. Další přestavba proběhla pod dohledem architekta Antona Ferdinanda Miksche v roce 1870. Zaříznutí jedné budovy tak, aby vyhovovala uliční linii, proběhlo v roce 1909. Objekt s dochovanou empírovou hlavní budovou je dnes nenápadně schován ve vnitřním bloku. Pouze mladší zešikmená část z roku 1909 je obrácena do ulice a málokdo z kolemjdoucích tuší vnitřní průmyslový prostor. O tom, že je to bývalá Demuthova továrna ví a tuší snad jen odborníci a vzdělaná veřejnost. Nenápadnost továrny je dána její velikostí, která nepřesáhla hmotu ostatních budov. Původní dvůr dnes tvoří blok nevýrazných domů, ale bližší pohled odhalí původní fasádu, kterou lze spatřit v Anschiringerově albu továren. Trojúhelníkový empírový štít je sice narušen dostavbou "kumbálu" strojovny výtahu, ale stále nese i kulaté okno štítových hodin. I další detaily vypovídají jediné: Spolu se Schmidtovou továrnou na Papírovém náměstí se jedná o snad o nejzachovalejší tovární objekt z první poloviny 19. století v Liberci. A čeká na své objevení.

[IMG]

Hermanova továrna na dobovém vyobrazení

[IMG]

Hermanova továrna v Hynaisově ulici, současný stav.

[IMG]

Průčelí Schmidtovy továrny na Papírovém náměstí, výřez z plánové dokumentace.

[IMG]

Schmidtova továrna, přístavba haly.

[IMG]

Původní rozsah Schmidtovy továrny.

[IMG]

Historický snímek Papírového náměstí s továrnou v pozadí.

[IMG]

Továrna na Papírovém náměstí, současný stav na leteckém snímku.

[IMG]

Schmidtova továrna, současný stav.

[IMG]

Bunkr pro firmu Kontakta na Papírovém náměstí.

[IMG]

Bergerův dům, první liberecká továrna.

[IMG]

Bergerův dům, využití první liberecké továrny jako tiskárny.

[IMG]

Bergerův dům již jako součást tiskáren.

[IMG]

Demuthova továrna na třídě 1. máje na dobovém vyobrazení.

[IMG]

Areál někdejší Demuthovy továrny na leteckém snímku.

[IMG]

Detail empírové fasády Demuthovy továrny.